Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Sayı: 20 (Aralık 2007 Mevlânâ'ya Armağan Sayısı)

Tasavvuf Dergisi 20. Sayı

Editör
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu


Editör Yardımcıları

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek
Dr. Vahit Göktaş


Ankara 2007

Jenerik Sayfası

Ethem Cebecioğlu
"Hz. Mevlânâ Üzerine Genel Bir Değerlendirme ‎", ss. 7-12

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hasan Kâmil Yılmaz
"Mevlânâ ve Mesajı‎", ss. 13-19

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Sönmez Kutlu
"Tarihsel Süreçte Aleviliğin Yazılı Kaynaklarında Yapılan Metin Tahrifâtı: Safvetu’s-‎Safâ’nın Türkçe Çevirileri Örneklemi Üzerinden", ss. 21-32

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mehmet Demirci
"Sultan Mahmut ve Ayaz‎", ss. 33-38

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Cengiz Batuk
"Reddiye/Polemik Geleneği ve Mevlânâ’nın Hıristiyanlık Algısı ", ss. 39-68

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hülya Küçük
"Mevlevî Hanım Halife ve Şeyhler", ss. 69-78

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Kadir Özköse
"Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Düşünce Dünyası", ss. 79-92

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Bayram Ali Çetinkaya
"‎“İkiz Ruhlar”ın Konuşma Dili: Semâ‎", ss. 93-115

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Semih Ceyhan
"İsmail Rusûhî Ankaravî’nin Mesnevî Tahkîki: Mesnevî’deki Mânâya Metodolojik Bir Yaklaşım", ss. 117-142

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hasan Aktaş
"Modern Türk Şiirinde Mevlânâ Vizyonu ve Misyonu", ss. 143-158

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Selami Şimşek
"Erzincan Mevlevîhânesi Son Postnişîni Kemahlı İbrahim Hakkı Efendi’nin ‎Dîvân’ında Mevlânâ Ve Mevlevîlikle İlgili Düşünceleri ‎", ss. 159-174

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Cevdet Kılıç
"Mevlânâ’nın Düşünce Dünyasında Felsefe ve Filozoflar", ss. 175-202

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ahmet Ögke
"‎2007 Dünyâ Mevlânâ Yılı Münasebetiyle‎", ss. 203-210

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Vahit Göktaş
"‎2007 Mevlânâ Yılında İrfan Hamleleri ‎", ss. 211-216

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile Söyleşi", ss. 219-230

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Prof. Dr. Mustafa Kara ile Söyleşi", ss. 231-235

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Prof. Dr. Osman Türer ile Söyleşi", ss. 237-247

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Prof. Dr. Abdulhakim Yüce ile Söyleşi", ss. 249-254

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Prof. Dr. Mustafa Aşkar ile Söyleşi", ss. 255-259

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Prof. Dr. Dilaver Gürer ile Söyleşi", ss. 261-266

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Prof. Dr. Reşat Öngören ile Söyleşi", ss. 267-274

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Doç. Dr. Himmet Konur ile Söyleşi", ss. 275-281

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Doç. Dr. İsa Çelik ile Söyleşi", ss. 283-289

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Doç. Dr. Hülya Küçük ile Söyleşi", ss. 291-295

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Doç. Dr. Süleyman Derin ile Söyleşi", ss. 297-302

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Doç. Dr. Cengiz Gündoğdu ile Söyleşi", ss. 303-313

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Doç. Dr. Rifat Okudan ile Söyleşi", ss. 315-321

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile Söyleşi", ss. 323-350

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Kabir Helminski ile Söyleşi", ss. 351-353

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Dr. Sâfi Arpaguş ile Söyleşi", ss. 355-364

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile Söyleşi", ss. 365-373

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Dr. Salih Çift ile Söyleşi", ss. 375-380

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Dr. Hüseyin Kurt ile Söyleşi", ss. 381-391

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Dr. Ali Tenik ile Söyleşi", ss. 393-403

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Neslihan Dağ; Sare Çetintaş
Tez Tanıtım ve Değerlendirme: "Hilal Arslan, İbn Sina ve Mevlana’nın Aşk Felsefelerinin Karşılaştırılması, Yüksek ‎Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2006, VII+120 s.‎", ss. 405-408

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Serap Şah
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "İbn-i Bezzâz, Safvetü’s-safâ, mukaddime ve tashîh: Gulâm-Rızâ Tabâtabâî, Dânişgâh-i Âzâd İslâmî, Mecd 1994", ss. 409-414

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com