Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Sayı: 13 (Temmuz-Aralık 2004)

Tasavvuf Dergisi 13. Sayı

Editör
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu


Editör Yardımcıları


Ankara 2004

Jenerik Sayfası

Süleyman Uludağ
"Ruhbanlık ve Tasavvuf", ss. 9-23

Özet | Abstract


Ferhat Koca
"Osmanlı Fakihlerinin Semâ, Raks ve Devrân Hakkındaki Tartışmaları", ss. 25-74

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mustafa Aşkar
"Kadın Sufileri Anlatan Bir Menakıbname: Menâkıb-ı Veliyyâti'n-Nisâ", ss. 75-98

Özet | Abstract


Şaban Ali Düzgün
"Tecrübe, Dil ve Teoloji: Dini Tecrübenin Teolojik Yorumu", ss. 99-118

Özet | Abstract


M. Fatih Kesler
"Kur'an-ı Kerim ve Hadislerde Şefaat İnancı", ss. 119-153

Özet | Abstract


Mustafa Tatçı
"Yeni Bilgiler Işığında Üsküdarlı Şeyh Muhammed Nasûhî I", ss. 155-188

Özet | Abstract


Kadir Özköse
"Fülânî Hareketi Önderleri İle Bornu Ulemasından el-Kânimî Arasında Gerçekleşen, Savaş Barış, Tekfir Uhuvvet Tartışmalarının Yer Aldığı Mektuplaşmalar", ss. 189-230

Özet | Abstract


Hülya Küçük
"Batı'da "Sufizm" Mes'elesine Toplu Bir Bakış", ss. 231-263

Özet | Abstract


İbrahim Kunt
"Sultan Ahmed Hazînî'nin Hayatı ve Eserleri", ss. 265-288

Özet | Abstract


Necdet Tosun
"Tasavvuf Kültüründe Meyve", ss. 289-300

Özet | Abstract


Ali Bolat
"Ebu'l-Abbas İbn Atâ (ö. 309/922)'nın Bazı Tasavvufi Temel Kavramlara Bakışı", ss. 301-322

Özet | Abstract


Hür Mahmut Yücer; İsmail Kara
"Trabzonlu (Oflu) Nakşî-Hâlidî Yusuf Şevki Efendi ve Hediyyetü’z-zâkirîn hüccetü’s-sâlikîn Adlı Eseri", ss. 323-362

Özet | Abstract


Ahmet Cahid Haksever
"Turhallı Mustafa Efendi ve Bazı Tasavvufi Kavramlara Yaklaşımı", ss. 363-381

Özet | Abstract


Ahmet Hamdi Akseki
"Sûfiyye-i Kirâm Hazerâtının Rûh Hakkındaki Tarz-ı Telakkileri", hazırlayan: Halil İbrahim Şimşek, ss. 383-393

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Dilaver Gürer
"Fusûsu'l-Hikem", ss. 395-442

Özet | Abstract


Fritz Meier
"Horasan ve Klâsik Tasavvufun Sonu", çeviren: Ramazan Muslu, ss. 443-468

Özet | Abstract


M. Abdülhayy el-Leknevi; A. Ebu Gudde
"Klâsik Dönem Bazı Tefsir, Hadis ve Tasavvuf Eserlerinde Yer Alan Hadislerin Değeri Üzerine", çeviren: Hayati Yılmaz, ss. 469-492

Özet | Abstract


Hüseyin Kurt
Tez Tanıtım ve Değerlendirme: "İbn-i Teymiyye'ye Göre İbn Arabi", ss. 493-500

Özet | Abstract


Yusuf Turan Günaydın
"Diriliş Dergisinde Yayınlanmış Tasavvufi Çevrimyazılar Bibliyografyası", ss. 501-516

Özet | Abstract


"Prof. Dr. Osman Türer ile Söyleşi", ss. 517-596

Özet | Abstract


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com