Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Sayı: 10 (Ocak-Haziran 2003)

Tasavvuf Dergisi 10. Sayı

Editör
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu


Editör Yardımcıları


Ankara 2003

Jenerik Sayfası

Mehmet Demirci
"İsmail Hakkı Bursevî’nin Ecvibe-i Hakkiyye’si", ss. 9-43

Özet | Abstract


Zekeriya Güler
"Vesîle ve Tevessül Hadislerinin Kaynak Değeri", ss. 45-98

Özet | Abstract


Osman Aydınlı
"Mu’tezilî Anlayışta Zühd ve Takva Boyutu", ss. 99-122

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hülya Küçük
"İsveç'te Tasavvuf: Ivan/John Gustav Agueli ve Gunnar Ekelöf Örneği", ss. 123-136

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hüseyin Certel
"Ebî Tâlib el-Mekkî (ö. 388/996)'de Namazın Psikolojisi", ss. 137-146

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Gürbüz Deniz
"Hakikati Arayanların Sınıflandırılması (İmam Gazzâlî (ö. 505/1111) ve İmam Ömer Hayyam (521/1127) Örneği)", ss. 147-158

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


İsa Çelik
"Tasavvufî Gelenekte Hazarât-ı Hams veya Tenezzülât-ı Seb'a Anlayışı", ss. 159-184

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Zülfikar Güngör
"Türk Edebiyatı'nda Hilye-i Nebevî Türünün Doğuşu, Gelişimi ve Sebepleri", ss. 185-200

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Rifat Okudan
"İnsanî Bir İnsiyak Olarak Râbıta", ss. 201-218

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hür Mahmut Yücer
"Eyüp'te Hâtûniye Tekkesi ve Tenşîtü'l-Muhibbîn bi Menâkıb-ı Hâce Hüsâmeddin", ss. 219-250

Özet | Abstract


Rüya Kılıç
"Bir Tarikatın Gizli Direnişi: Bayramî Melâmîleri veya Hamzavîler", ss. 251-272

Özet | Abstract


İhsan Soysaldı
"Osman Bedrüddin Erzurumî (ö. 1924)'nin Tasavvuf Felsefesi Üzerine Bir İnceleme", ss. 273-282

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Halil İbrahim Şimşek
"İki Nakşbendî Müceddidînin Deverân Savunması: Mehmed Emin-i Tokadî ve Müstakim-zade Süleyman Sadeddin Örneği", ss. 283-298

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


M. Mustafa Çakmaklıoğlu
"Muhyiddin İbnü'l-Arabî (ö. 638/1240)'ye Göre Hayal ve Düzeyleri", ss. 299-330

Özet | Abstract


İbrahim Baz
"Necip Fazıl Kısakürek (ö. 1983) ve Tasavvuf", ss. 331-342

Özet | Abstract


Zülfikar Güngör
"Sebîlü'r-Reşad'dan: Senûsî Tarikatı Şeyhi es-Seyyid Ahmed Senûsî (ö. 1933)'nin Sivas Hutbesi", ss. 343-347

Özet | Abstract


Ramazan Muslu
"Kûtü'l-kulûb", ss. 349-362

Özet | Abstract


Fritz Meier
"Kuşeyrî (ö. 465/1072)'nin Tertîbü's-Sülûk'u", çeviren: Eyüp Yaka, ss. 363-376

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Muhammad S. Umar
"Nijerya'da Tasavvuf Hareketleri ve Muhalifleri", çeviren: Süleyman Derin, ss. 377-398

Özet | Abstract


Arthur Gribetz
"Semâ' Tartışması (Sûfîler Fıkıhçılara Karşı)", çeviren: Hüseyin Akpınar, ss. 399-416

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hazırlayan: Ahmet Cahid Haksever
Tez Tanıtım ve Değerlendirme: "Necdet Tosun, Tasavvufta Hâcegân Ekolü (XII-XVII. Asırlar)", ss. 417-436

Özet | Abstract


Vahit Göktaş
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Osman Nuri Topbaş, İmandan İhsana Tasavvuf, Erkam Yayınları, İstanbul 2002, 532 s.", ss. 437-440

Özet | Abstract


Halil İbrahim Şimşek
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Sadreddin Konevî, Fusûsü'l-Hikem'in Sırları: el-Fükûk fî esrârı müstenidâti hikemi'l-fusûs, çeviren Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2002, 163 s.", ss. 440-443

Özet | Abstract


Halil İbrahim Şimşek
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Sadreddin Konevî, Fatiha Suresi Tefsiri: İ'câzü'l-beyân fî te'vîli'l-ümmi'l-Kur'ân,çeviren Ekrem Demirli, İz Yay., İstanbul 2002", ss. 443-445

Özet | Abstract


İsa Çelik
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Cyprian Rice, O. P., The Persian Sufis, George Allen Unwin Ltd., First Published, Londan 1964, 104 s.", ss. 445-448

Özet | Abstract


Hüseyin Kurt
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Muhittin Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis: Tasavvuf Kaynaklarındaki Tartışmalı Rivayetler, Yediveren Yayınları, Konya 2001, 472 s.", ss. 449-451

Özet | Abstract


Osman Nuri Küçük
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Ahmet Güner Sayar, Hasan Âli Yücel'in Tasavvufî Donyası ve Mevleviliği, Ötüken Yayınları, İstanbul 2002, 206 s.", ss. 451-452

Özet | Abstract


Ali Çınar
"Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalında Devam Eden Akademik Çalışmalar", ss. 453-454

Özet | Abstract


Hazırlayan: Ethem Cebecioğlu ve Diğerleri
"Prof. Dr. Mustafa Kara ile Söyleşi", ss. 455-522

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com