Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Sayı: 8 (Ocak-Haziran 2002)

Tasavvuf Dergisi 8. Sayı

Editör
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu


Editör Yardımcıları


Ankara 2002

Jenerik Sayfası

Süleyman Uludağ
"İstimdâd", ss. 9-26

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Cengiz Gündoğdu
"Mevlânâ (ö.672/1273)'nın Şathiyye Türünde Yazdığı Bir Gazeli'nin Şerhi: Şerh-i Ebyât-ı Celâleddîn-i Rûmî", ss. 27-46

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


İsmail Erdoğan
"Seyyid Seyfullah Kasım Efendi (ö. 1010/1601) ve “Miftah-ı Vahdet-i Vücûd” Adlı Risalesi ", ss. 47-61

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Abdulvahap Yıldız
"Meybudî (ö. 570/1174)’nin Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri", ss. 63-77

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Eyüp Yaka
"Fethullah İbn Sadreddîn eş-Şirvânî (ö. 1036/1626)’nin İbadet Risalesi", ss. 79-95

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mustafa Koç
"Ölüm Psikolojisi", ss. 117-146

Özet | Abstract


İbrahim Baz
"Sanal Âlemde Tasavvuf", ss. 147-156

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mesnevîhan Ali Fuad
"Cerîde-i Sûfiyy e’den: Vücûd Lâhût ve Nâsût", hazırlayan: Halim Gül, ss. 157-160

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Dilaver Gürer
"el-Fethu’r-rabbanî ve’l-feyzu’r-rahmânî", ss. 161-172

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


İbrahim M. Abu Rabi
"Modern Mısır’da el-Ezher Sûfizmi: Sûfi Düşüncesi", çeviren: M. Mustafa Çakmaklıoğlu, ss. 173-198

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Johan G. Ter Haar
"Ahmed Sirhindî’nin Nakşibendî Geleneğine Bakışı", çeviren: Halil İbrahim Şimşek, ss. 199-208

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Sevim Yılmaz
Tez Tanıtım ve Değerlendirme: "Hacı Bayram Velî ve Tasavvuf Felsefesi", ss. 209-220

Özet | Abstract


Mustafa Kara
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Annemarie Schimmel, İslam'ın Mistik Boyutları, çeviren Ergün Kocabıyık, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2001, 495 s.", ss. 221-222

Özet | Abstract


Hüseyin Kurt
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Şeyh Recep Sivasî: Necmü'l-Hüdâ fi Menâkıbi'ş-Şeyh Şemsi'd-dîn esi's-Senâ (Hidayet Yıldızı Şemseddin Sivasî Hazretlerinin Menkibeleri), İstanbul 2000, 136 s.", ss. 222-227

Özet | Abstract


Vahit Göktaş
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, 469 s.", ss. 227-228

Özet | Abstract


Ali Çelebi
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Ethem Cebecioğlu, Allah Dostları (20 Yüzyıl Türkiye Evliya Menakıbı), Alperen yayınları, Ankara 2001, 192 s.", ss. 228-229

Özet | Abstract


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com