Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Sayı: 3 (Nisan 2000)

Tasavvuf Dergisi 3. Sayı

Editör
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu


Editör Yardımcıları


Ankara 2000

Jenerik Sayfası

Mehmet Demirci
"İbadetlerin İç Anlamı", ss. 9-31

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ethem Cebecioğlu
"Hacı Bayram-ı VelÎ and His Contributions to Ottoman State at Interregnum Period", ss. 33-42

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Cemal Kurnaz; Mustafa Tatçı; Halil Çeltik
"Türk Edebiyatında Mi'yar Geleneği İçinde Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravî'nin Hurde-i Tarikat'ı", ss. 43-64

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Himmet Konur
"Gülşenîliğe Dair Bir Eser: Nazîr İbrâhim'in Beyân-ı Tarîkat-ı Gülşenî'si", ss. 65-80

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Cengiz Gündoğdu
"Azîz Mahmûd Hüdâyî'nin Belgradlı Ali Efendi'ye Gönderdiği Mektup", ss. 81-84

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mustafa Aşkar
"Reenkarnasyon (Tenasüh) Meselesi ve Mutasavvıfların Bu Konuya Bakışlarının Değerlendirilmesi", ss. 85-100

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Müfit Selim Saruhan
"A Comparision of the Usage of Metaphor (Isti'are) in the Islamic Philosophers and Miystics", ss. 101-128

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mustafa Aşkar
"Son Dönem Tekke Mecmûalarından Yeşilzâde Mehmed Salih Efendi'nin Rehber-i Tekâyâ'sı", ss. 129-166

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Dosay Kenjetay
"Yesevilik Kültürü ve "İlmî Ateizm"", ss. 167-178

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mesnevîhan Ali Fuad
"Ceride-i Sûfiyye'den: Selâmet-i Kalbiyye", hazırlayan: Halim Gül, ss. 179-184

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Abdulhakim Yüce
"el-Lüma'", ss. 185-196

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


M. J. Kister
"Receb Ayı Allah'ın Ayıdır", ss. 197-230

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


İbrahim Baz
Tez Tanıtım ve Değerlendirme: "İbrahim Baz, Abdulhâkim-i Arvâsî Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, (Yüksek Lisans Tezi), Danışman: Ethem Cebecioğlu, Ankara 1997, 142+29 s.", ss. 231-240

Özet | Abstract


M. Mustafa Çakmaklıoğlu
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Rehber Yayınları, Ankara 1997, 790 s.", ss. 241-243

Özet | Abstract


Halil Çeltik
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Cemâl Kurnaz-Mustafa Tatçı, Türk Edebiyatında Hû Şiirleri, Bizim Büro Yayınları, Ankara 2000, XI+378 s.", ss. 243-245

Özet | Abstract


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com