Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Halveti-Şâbânî Şeyhi Mustafa Kemâleddîn Bekrî ve Hediyyetü’l-Ahbâb Adlı Eseri
( Khalvati-Shabani Sheikh Mustapha Kamaladdin Bakri and his Work Hadiyyat al-Ahbab)
Yazar : Halim Gül
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Karabük / 2013
Dergi : Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
Cilt : 2
Sayı : 1
Sayfa : 283-303
Görüntülenme : 8108
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Özet
Bu makalede, Abdülganî Nablusî’nin (ö.1143/1730) gözetiminde yetisen,
halvetî-Sabânî seyhi Abdullatîf b. Hüsameddîn el-Halebî’ye intisap eden Mustafa
Kemaleddin Bekrî’nin hayatı ve eserleri incelenmistir. Bu çerçevede onun tasavvufi bir
kavram olan halvetin âdab ve sartlarını izah eden “Hediyyetü’l ahbâb fî mâ li’l-halveti
mine’s-surûti ve’l-âdâb” adlı risalesinin incelenmesi ve değerlendirmesi üzerinde
durulmustur. Söz konusu eser, mukaddime sekiz bölüm ve bir hatimeden olusmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler

Mustafa Kemâleddîn Bekrî, Hediyyetül-Ahbâb, Halvet,
Uzlet, Riyâzet, Tasfiye, Tahliye.
 

Abstract

This article studies the life and woks of Kemaleddin Bekrî, who affiliated
himself to Khalvati-Shabani Sheikh Abdullatîf b. Hüsameddîn el-Halebî, and who was
growed up under Abd al-Ghani al-Nabulsi’s control. His work “Hadiyyat al-Ahbab fi
ma li’l-Khalveti min al-Suruti va’l-Adab”, which explains the conditions and rules of
“khalvet” was also studied. The work consists of preface, eight parts and an epilogue
and all parts examined in detail.

 

Keywords

Khalveti, Shabani, Sheikh, Mustapha Kamaladdin Bakri, Hadiyyat
al-Ahbab, khalvet, Asceticism.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com