Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Erzincan Mevlevîhânesi Son Postnişîni Kemahlı İbrahim Hakkı Efendi’nin ‎Dîvân’ında Mevlânâ Ve Mevlevîlikle İlgili Düşünceleri ‎
(Thoughts that are wıth Mevlana And Mevlevı of İbrahim Hakkı Gentleman from Kemah who is ‎Last Sheikh of Erzincan Mevlevihane in His Divan)
Yazar : Selami Şimşek
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2007
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 20
Sayfa : 159-174
Görüntülenme : 7522
İndirilme Sayısı : 2799
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

İbrahim Hakkı Efendi, Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Müşekrek Köyü’nde 1850 yılında ‎doğmuştur. Şam, Mısır ve Hicaz taraflarında bulunup bir süre de Konya'da ikamet etmiştir. ‎Konya'da iken Mevlevîliğe intisap etmiş ve Erzincan’a gelip buradaki Mevlevîhâne’yi onararak ‎postnişîn olmuştur. 1924'te Erzincan'da vefat eden Hakkı Efendi’nin Dîvân başta olmak üzere, ‎Şemsü'l-irşâd li-Sultân Reşâd, Miftâhu’l-ma‘ârif, Tuhfetü’r-reşâd fî fezâili’l-cihâd, Pend-i Pesendîde ‎der-Fezâil-i Rûze adlı eserleri vardır. Dîvân’ında Mevlânâ, Mesnevî, Mevlânâ Dergâhı, Ney, Mevlevî ‎Külâhı, Mevlevîler ve Mevlevî Sâlikleri gibi konulara yer vermiştir.
 

Anahtar Kelimeler

Erzincan Mevlevîhânesi, Kemahlı İbrahim Hakkı, Mevlânâ ve Mevlevîlik.‎
 

Abstract

İbrahim Hakkı Gentleman was born in Müşekrek Village that depended on Kemah town of Erzincan ‎in 1850. He was existed to the environment of Damascus, Egypt and, Hejaz, stayed Konya one ‎period. While he was existed in Konya, adherenced Mevlevi and came to Erzincan, he was sheikh ‎to the Mevlevihane which repaired by him in this place. İbrahim Hakkı Gentleman who died in ‎‎1924 in Erzincan, has a lot of works: Divan, Şemsü'l-İrşad li-Sultan Reşad, Miftahu’l-Ma‘arif, ‎Tuhfetü’r-Reşad fî Fezaili’l-Cihad, Pend-i Pesendîde der Fezail-i Ruze. He touched on Mevlana, ‎Mesnevi, Mevlana Dervish Lodge, Ney, Mevlevi Dervish’s Conoidal felt Hat, Mevlevi and Mevlevi ‎Devotee etc.
 

Keywords

Erzincan Mevlevihane, İbrahim Hakkı from Kemah, Mevlana and Mevlevi.‎
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com