Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Bîçâre Dîvânı’nda Allah Tasavvuru
(Imagination of Allâh according to Dîwân of Abdulah Bîçâre)
Yazar : Mehtap Aydın
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2008
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 22
Sayfa : 329-340
Görüntülenme : 7117
İndirilme Sayısı : 2940
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Bu çalışmada, onyedinci yüzyıl sûfîlerinden Abdullah Bîçâre’nin Allah tasavvuru, Dîvân’ından hareketle ortaya koyulacaktır. Bîçâre’nin mensûbu olduğu Celvetî kültürünün, onun şiirine, dolayısıyla dünyâyı algılayış biçimine ve Allah tasavvuruna etkisi incelenecektir. Çalışmada ayrıca sûfî gelenekte Allah’la birlikte anıla gelen hüsn, aşk, vuslat ve bilhassa vahdet-i vücûd kavramları incelenecek, bu kavramlar çerçevesinde Bîçâre’nin şiirlerindeki Allah algısı ortaya koyulacaktır.
 

Anahtar Kelimeler

Allah Tasavvuru, Abdullah Bîçâre, Dîvân, Aşk, Hüsn, Vuslat, Vahdet-i Vücûd.
 

Abstract

In this papper we will talk about Abdulah Bîçâre’s, who is the one of the sûfîes of seventeenth century, imagination of Allâh according to his Dîwân. We will examine effects of Celvetî’s culture on his poem and on his imagination of Allâh. İn addition, in the framework of some notions about Allâh like as hüsn (beauty), aşk (love), vuslat (conjugal union), wahdet-i wücûd that are in sûfî literature since early years of tasawwuf, in Bîçâre’s Dîwân will be analysed and thatly we will see Bîçâre’s imagination of Allâh.
 

Keywords

İmagination of Allah, Abdullah Bîçâre, Dîwân, Beauty, Love, Conjugal Union, Wahdetî Wücûd.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com