Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Kuantum Fiziği ve Tasavvuf
(Quantum Physics and Sufism)
Yazar : Ferzende İdiz
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Diyarbakır / 2011
Dergi : Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cilt : 13
Sayı : 2
Sayfa : 87-125
Görüntülenme : 7560
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Allah evren ilişkisi, ilk çağlardan itibaren dikkat çekmiş; Din. felsefe ve bilimin ilgi odağı olmuştur. Hristiyan Avrupa'ya uzun yıllar hakim olan Batlamyus'un dünya merkezli evren fikrinin yerini, bilimin ilerlemesiyle güneş merkezli evren görüşü almaya başlamıştır. Newton prensipleriyle kilisenin bilim üzerindeki otoritesi tamamen yıkılırken; kilisenin yerini bilim ve akıl almaya başlamıştır. Bilimin her şeyi çözebileceği şeklinde özetlenebilecek olan akla dayalı bu kibirli evren fikri, bin yedi yüzlü yıllardan itibaren hakim olmuştur.
Tam da her şey artık akıl ve fizik kurallarıyla çözülebilir denilen bir sırada yirminci yüz yıllın başında tüm hesapları bozan ve kuantum denen bir teoriyle alt üst olmuştur. Bu teori, her şeyin Newton prensipleriyle açıklanamayacağı, aklın tek otorite olamayacağı fikrini doğurmuş, Din.ve mistisizme adeta kapı aralamıştır.
Kuantum teorisinin deneylere dayandırarak açıkladığı bu yeni evren fikri, İslâm mutasavvıflarının yüzyıllardır anlatmaya çalıştıkları evren görüşleriyle ilginç bir şekilde uyuşmaktadır. İşte bu makalede, evrene dair bu iki dünya görüşü hakkındaki benzerliklerden bahsedilmeye çalışılacaktır.

 

Anahtar Kelimeler

Kuantum, tasavvuf, evren, akıl, Din.
 

Abstract

The relation between Allah( God) and the world has attracted attention since the first ages and ıt has been the focus of interest. The world based universe idea of Batlamyus, who dominated Christian Europe for many years, has been replaced by solar based universe idea with the help of improvements in science. While the authority of the church on science was demolished by Newton principles, the position of the church was replaced by science and reason. This arrogant earth idea which is based on reasoning and summarized as the ability of science to solve everything was pre-dominating during the 1700s.
Although ıt was thought that everything could be solved by reasoning and physics theories a theory called Quantum emerged in the beginning of the 20th century which overturned all the known statements. This theory proved the fact that ıt was not possible to explain everything with Newton Principles and gave rise to the idea that reasoning wasn’t the sole authority and finally ıt caused mysticism to appear.
This new universe idea, explained by quantum with experiments, interestingly compromise with the universe ideas that islamic sufists have been trying to mention for ages. In this article, the similarities between these two worldly ideas about universe will be mentioned.

 

Keywords

Quantum, sufism, universe, reason, religion.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com