Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Semâ’ın Mahiyetine Dair Bir Karşılaştırma: Aziz Mahmûd Hüdayî ve İsmail Ankaravî
(A comparison on the essence of sufi listening “samâ”: aziz mahmoud al-hudayi and ısmail rusuhi al-anqaravi’s ıdeas of samâ)
Yazar : Semih Ceyhan
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2008
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 22
Sayfa : 201-217
Görüntülenme : 8223
İndirilme Sayısı : 2111
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Bu yazının amacı, her ikisi muâsır ve dost olan Celvetî şeyhi Aziz Mahmûd Hüdâyî ile Galata Mevlevîhânesi yedinci şeyhi, Mesnevi Şârihi İsmail Rüsûhî Ankaravî’nin bir tasavvuf ıstılâhı olan semâ’a dair görüşlerini karşılaştırmaktır. Bu çerçevede Hüdâyî’nin Keşfu’l-kınâ ‘an vechi’s-semâ adlı semâ risâlesi ile Ankaravî’nin Minhâcu’l-fukarâ’da yazdığı semâ bâbı değerlendirilecektir. Her iki çalışma da İbn Arabi’nin semâ konusundaki yaklaşımından ve semâ taksîmâtından (mutlak-mukayyed; ilahi-rûhânî-tabîî semâ) Beslenmektedir. Semâ olgusunu İbn Arabi, Hüdâyî ve Ankaravî nazarından idrak etmek, günümüz semâ âdâbındaki eksiklikleri gidermeyi sağlayabilir.
 

Anahtar Kelimeler

Semâ, Aziz Mahmud Hüdâyî, İsmail Ankaravî.
 

Abstract

The purpose of this article is to compare between the seventh Shaykh of Galata Mawlawikhane, Ismail Rusuhi al Anqaravi and the Calwati Shaykh, Aziz Mahmoud al-Hudayi’s points of view on a sufi term “samâ”. Both of the Shaykhs are contemporary and friends. In this frame, the article will clarify the ideas of samâ in al-Hudayi’s treatise “Kashf al-Qinâ’ an vach al-samâ” and the chapter of samâ in al-Anqaravi’s “Minhac al-Fuqara”. Two ideas are to be inspired by Ibn al-Arabi’s approach and classifying to samâ; absolute - infinite; metaphysical- spiritual- natural samâs. Distinguishing the phenomenon of samâ from the points of Ibn al-Arabi, al-Hudayi and al-Anqaravi provides us a perfect point of view in correcting some faulties of formal sufi samâ at the present day.
 

Keywords

Samâ, Aziz Mahmoud al-Hudayi, İsmail Rusuhi al-Anqaravi
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com