Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Varoluşsal Kendinden Geçme ve Yansımaları: İmam-ı Rabbani'nin Şathiyye Anlayışı Örneği
(Existantial Ecstasy and its Reflections: The Sample of Imam Rabbani's Approacah to the Concept of Shathiyye)
Yazar : Ahmet Cahid Haksever
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Çorum / 2004
Dergi : Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cilt : 3
Sayı : 5
Sayfa : 103-126
Görüntülenme : 8537
İndirilme Sayısı : 1699
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Şatah ya da şathiye, tasavvuf tarihinde üzerinde sıkça durulan kavramlardan biridir. Bu çalışmada İmam Rabbani’nin şathiye kavramına yaklaşımı ele alınmaktadır. Vahdet-i vücud düşüncesine karşı sistematik tarzda bir vahdet-i şühud görüşüyle alternatif sunan İmam Rabbani, Hallâc ve Bayezid-i Bistâmî’nin bazı ifadeleri yanında İbn Arabî’nin bu teorisini de şatah ibareler kapsamında değerlendirmiştir. Dolayısıyla İmam Rabbani’nin şathiye kavramını ele alışı, onun vahdet-i vücuda yaklaşımı yanında, vahdet-i şühudun anlaşılması açısından da ayrı bir öneme sahiptir
 

Anahtar Kelimeler

Şatahat, Sekr, vahdet-i vücud, vahdet-i şühud, İmam Rabbani
 

Abstract

Shatah or shathiyya is one of the most important concepts in the history of mysticism. This article deals with the approach of Imam Rabbani to the concept of shathiyya. Imam Rabbani who offers with his theory of the wahdat al-shuhud as an alternative to the theory of wahdat al-wujud, in addition to Hallaj’s and Bistami’s some expressions, he takes up the theory of wahdat al-wujud in the content of shathiyya. So, the approach of Imam Rabbani to the concept of shathiyya is important for understanding wahdat-i wujud as well as wahdat al-shuhud.
 

Keywords

Shatahat, ecstasy, wahdat al-wujud, wahdat al-shuhud, Imam Rabbani
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com