Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi.
(Sultan Veled and His Maarif. Kitab al-Hikemiyya, the translation and commentary of Maarif.)
Yazar : Hülya Küçük
Türü : Kitap
Baskı : 1
Baskı Yeri/Yılı : Konya / 2005
Yayınevi : Büyükşehir Belediyesi
Sayfa : 472
Görüntülenme : 13997
İndirilme Sayısı : 2
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Sultân Veled, babası Mevlânâ’nın en büyük hayrânı ve şârihidir. Ama o babası gibi aşkı ve coşkuyu değil; zâhidliği ön plana çıkarmıştır. O, halkın anlamadığı tasavvufî incelikleri onlardan saklayan ama tasavvufun halk için ahlâk tezkiyesi olarak gerekliliğinin bilincinde olarak, herkese ulaşmak için Mevlevîliği sistemleştiren, post kavgalarını önlemek için Çelebilik makāmını kuran, temkînli, mantıklı ve teşkîlâtçı bir sûfîdir.
Sultân Veled’in Maâri’indeki zühd, velâyet, şeyhlik, semâ, ölüm, Hakk’ın tecellîleri gibi konularda yoğunlaşan sohbetleri, misâl ve metaforlarla süslenmiş, anlaşılması kolaylaştırılmış sohbetlerdir. Müezzin Kefevî’nin, Maârif’i şerhi sırasında yaptığı şerhler ise İbn Arabînin Futûhāt’ından ve muhtelif Fusûs şerhlerinden alıntılar içerir. Bu, basit bir anlatım tarzı seçmiş olan Maârif’in tersine çevrilip havâssın anlayacağı lisânla şerhedilmesinden başka bir şey değildir. Bu sûretle okuyucu, aslı itibârıyla bu derece ağır olan konuların, Sultân Veled’de ne kadar anlaşılır hâlde sunulduğunu bir kere daha anlamış olacaktır.

 

Anahtar Kelimeler

Sultan Veled, Maarif, Mevlevilik, Mevlana şarihi, Kitabu'l-Hikemiyye.
 

Abstract

The study consists of two separate chapters, and a conclusion. In Chapter One, Sultan Walad’s life, the era of his lifetime, hisworks and influences, his personality as a scholar and a Sufi, and his role in the formation of Malawī order are dealth with. In Chapter Two, Sultan Walad’s understanding of Sufism, important topics he dealt with in the Ma‘ārif, especially, obscure topics like Fanā’ (annihilation) and Wahdat al-Wujūd (unity of being) are treated.
 

Keywords

Sultan Walad, Maarif, Mawlawism, The Commentator of Rumi, Kitab al-Hikemiyya
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com