Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Tasavvufta Velâyet Kavramı
Yazar : Cengiz Gündoğdu
Türü : Yüksek Lisans Tezi
Baskı Yeri/Yılı : Erzurum / 1992
Danışman : Prof. Dr. Osman TÜRER
Üniversite Enstitü : Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sayfa : 101
Görüntülenme : 12486
İndirilme Sayısı : 1
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Tasavvufî düşüncenin anahtar kavramlarından biri “velâyet”tir. Bu kavram, Sehl-i Tusterî ve Hakim-i Tirmizî’nin eserlerini yazdıkları hicri III. asır sonlarından itibaren farklı anlamlar yüklenerek değerlendirilmiştir.
Bu çalışmada, “velâyet” kavramının etimolojik olarak ifade ettiği anlam alanları irdelenmiş, sûfîlerin Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîslerden referans alarak yaptıkları tanımlama ve yorumlar değerlendirilmiştir.
Çalışma hazırlanırken, özellikle Hakim-i Tirmizî ve İbn Arabî’nin eserlerine baş vurulmuştur. Bu arada kavram hakkında farklı açılımlar getiren muhtelif tasavvufî kaynaklardan da yararlanılmıştır.
Kavramın anlam alanıyla bağlantılı olarak kesbi ve vehbi velayet, umûmî ve husûsî velâyet, nübüvvet-velâyet ilişkisi, Hakikat-i Muhammediyye, Hatmü’l-Evliyâ, velîlere mahsus bilgi türleri, Ricâlu’l-gayb ve kerâmet konuları da çalışmanın bütünlüğü içinde ele alınıp incelenmiştir.


 

Anahtar Kelimeler

velâyet, nübüvvet-velâyet ilişkisi, Hakikat-i Muhammediyye, Hatmü’l-Evliyâ, kerâmet
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com