Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi
(Abu Madyan Shu’ayb al-Ansari’s sufi way of life)
Yazar : Kadir Özköse
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Sivas / 2007
Dergi : Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cilt : XI
Sayı : 2
Sayfa : 161-196
Görüntülenme : 14197
İndirilme Sayısı : 1
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Mağrib’in Cüneyd’i diye tanımlanan Ebû Medyen, Muhyiddin İbnü’l-Arabî gibi Mağrib sufilerini etkilemiştir. Muvahhidler dönemi Endülüs, Fas ve Cezayir topraklarında hayatını sürdürmüştür. Aldığı güçlü eğitimle İslâmî disiplinlerde saygın bir konuma ulaşmış ve bilhassa tasavvufî hayata dair yaklaşımları ile dikkat çeken bir isim olmuştur. Horasan tasavvuf geleneğinin fütüvvet anlayışını takip etmiştir. Onun tasavvuf anlayışını üç ana başlık altında özetleyebiliriz:
1. Tasavvufî Ahlâk Telakkisi: Ebu Medyen bu hususta dokuz esası gerekli görür: Allah’a ulaşmayı hedefleyen müridin öncelikli olarak tövbe etmesi ve pişmanlığını arzetmesi, Kur’an ve sünnete dayalı dînî anlayışının benimsenmesi, zühd sahibi olması, fakr duygusuna bürünmesi, sıdk ve ihlâsa sahip olması, tevekkül etmesi, fütüvvet yoluna koyulması, sohbet ve hizmette bulunması ve âdâba riayet etmesi gerekmektedir.
2. Seyr u Süluk Metodu: Bu hususta da beş esasa dikkat çeker: Mürşid-i kâmilin vasıfları, dervişin sıfatları, riyâzet ve mücâhede, zikir ve semâ’, seyahat etmek.
3. Marifet ve Varlık Nazariyesi

 

Anahtar Kelimeler

Ebû Medyen, Mağrib, Fas, Muvahhidler Devleti, Tasavvuf, Fütüvvet, Zühd, Riyazet
 

Abstract

Abu Madyan who is calling the Junayd of the West had influenced Maghrib sufis as Muhyi’d-Din ibn al-Arabi. He lived in Muslim Spain and Morocco and Algeria on period of Almohad. He attaind a hign education in the Islamic sciences. He was espicially well-known person at the Sufism. He followed the chivalric practice of the fityan of Khurasan. We can summarize his Sufism idea in the three hideline.
1. Consideration of sufi ethics Abu Madyan needs nine principle for this idea : The murid desiring union with God in this way would first enter into a state of repentance and remorse, the need for reliance upon o normative Religious Tradition based on the Qur’an and Suna, the asceticism, the poverty, truthfulness and sincerity, complete reliance upon God, futuwwa, companionship and service, to maintane conduct proper.
2. Sufi training method: In this matter he attract attention to four items: Spiritual guide’s qualities, disciple’s qualities, abstinence and mujahada, incessant repetition of certain words or formulas in praise of God, often accompanied by music and dancing, the journey
3. Gnosis,intellection and existential theory

 

Keywords

Abu Madyan, Maghrib, Morocco, Almohad, Sufism, Futuwwa, Asceticism.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com