Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım'
Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım'
Yazar : Cengiz Gündoğdu
Türü : Kitap
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2007
Yayınevi : Aktif Yayınevi
Sayfa : 354
Görüntülenme : 13548
İndirilme Sayısı : 1
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Eser, bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır.
“Giriş” kısmında, kullanılan kavramların içerikleri hakkında bilgi verilmiştir. Özellikle Thomas S. Kuhn’un popüler hale getirdiği “paradigma” kavramının anlam alanları irdelenerek, Hacı Bektâş-ı Velî’nin algı dayanakları ve düşüncesinin şekillendirdiği “yol haritası”nın kavramsal çerçevede bir “paradigma” olarak değerlendirilebileceği ifade edilmiştir.
Yine “Giriş” kısmında, Hacı Bektâş-ı Velî’nin dinî-manevî kişiliğinin, karizmatik otorite/lider kavramının içeriği doğrultusunda değerlendirilebileceği belirtilmiştir. Bu arada Hacı Bektâş-ı Velî’nin öğretisini tanımlamada kullanılan farklı kıstaslara değinilmiş, “heterodoksi” ve “ortodoksi” kavramlarının bu olguyu ifadede yeterli olup olmayacağı tartışılmıştır. Ayrıca Hacı Bektâş-ı Velî’nin öğretisini tanımada kullanılacak kaynaklar da incelenmiş, konunun tarihî kaynak yetersizliği ve menkabe sarmalında belirişinin gerekçeleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
“Birinci Bölüm”de, Hacı Bektâş-ı Velî’nin tarihî kişiliği, yaşadığı zaman dilimi ve karizmatik kişiliğinin kurucu unsurları ele alınmış, ayrıca öğretisine kaynaklık eden Orta Asya tasavvuf geleneği ve Yesevîlik hakında bilgi verildikten sonra, Ahmed-i Yesevî ile Hacı Bektâş-ı Velî bağlantısı değerlendirilmiştir.
“İkinci Bölüm”de, Hacı Bektâş öğretisinin tarihî tezahürleri, Kuhn’un “paradigmatik değişim” modeli çerçevesinde metodik olarak gösterilmeye çalışılmıştır.
“Üçüncü Bölüm”de Hacı Bektaş paradigmasındaki değişimin toplumsal, siyasî ve sosyal tezahürleri irdelenerek, Osmanlı yönetiminin bu süreçlerde Bektâşîlik hakkındaki mülahazalarına ve tarîkatın kapatılış gerekçelerine değinilmiş, Bektâşiliğin nasıl okunması gerektiğine dair bazı parametrelerden bahsedilerek çalışma tamamlanmıştır.
Netice olarak bu çalışmada Hacı Bektaş-ı Veli ve Bektaşilik olgusunu bütünde farklılıkları görerek ve uzun dönemli muğlak süreçleri analitik bir yaklaşımla ele alarak okuma'nın gereğine vurgu yapılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler

Hacı Bektâş-ı Velî, Bektaşilik, paradigmatik değişim, “heterodoksi”, “ortodoksi”, Ahmed-i Yesevî, Balım Sultan, Abdal Musa, Kadıncık Ana, Çelebiyân, Babagân.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com