Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm
(The Mystical Symbolism of Ibn al-‘Arabī‎)
Yazar : Tahir Uluç
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2006
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 16
Sayfa : 151-190
Görüntülenme : 12513
İndirilme Sayısı : 16196
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Endülüslü ünlü sûfî-düşünür Muhyiddîn İbn Arabî’nin (1165–1240) eserleri ve ‎fikirleri İslam düşüncesi üzerinde derin ve silinmez bir iz bırakmıştır. Başından ‎itibaren sevenleri ve tâbileri onun fikirlerini anlamaya, açıklamaya ve yaymaya ‎çalışırken, muhâlifleri onun görüşlerini çürütmeye ve İslam-dışı olduğunu göstermeye ‎uğraşmışlardır. Yine onun taraftarları onu “Şeyh-i Ekber” ismi ile anarken, karşıtları ‎onu “Şeyh-i Ekfer” yaftası ile kötülemişlerdir. Şeyh’in şahsiyetinin ve fikirlerinin ‎sevenleri ve karşıtları tarafından algılanması ve anlaşılması/yorumlamasındaki bu ‎büyük farklılık çoğu kez Şeyh’in öğretisini ifade etme biçimine, yani üslubuna râcidir. ‎Bu çalışmanın amacı da İbn Arabî’nin görüşleri ile bu görüşlerin ifadesinde kullandığı ‎dil arasındaki güçlü ilişkiyi ortaya koymaktır.‎
 

Anahtar Kelimeler

Vahdet-i vücûd, ayna sembolizmi, harf sembolizmi, ışık sembolizmi.‎
 

Abstract

The works and ideas of the celebrated Andalusian Sufi-thinker Muhyiddīn Ibn al-‎‎‘Arabī (1165–1240) have left a profound and inerasable imprint on Islamic ‎intellectuality. From the beginning, his lovers and followers have endeavored to ‎understand, explain as well as disseminate his ideas, whereas his detractors have ‎tried to refute and “de-Islamize” his views; whereas his proponents called him “the ‎Greatest Master” or “Doctor Maximus”, his opponents labeled him as “the Greatest ‎Nonbeliever.” This huge discrepancy as to the perception of the Sheikh’s personality ‎and the understanding and explanation of his ideas on the part of his lovers and ‎detractors goes largely back to the way the Sheikh expressed his doctrine, i.e., to his ‎writing strategy. The purpose of this study is to show the strong relationship between ‎the views and language of Muhyiddīn Ibn al-‘Arabī.‎
 

Keywords

Wahdat al-Wujūd (Unity of Existence), mirror symbolism, letter symbolism, light ‎symbolism.‎
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com