Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci
(The Process of Maturity and Ontological Existence for Human in Hadji Bayram Veli)
Yazar : Cevdet Kılıç
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2006
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 16
Sayfa : 41-63
Görüntülenme : 14462
İndirilme Sayısı : 2936
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Hacı Bayram Velî, Anadolu’nun yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerinden biridir. Şiirleri ve ‎yetiştirdiği talebelerin ilim, irfanı ve kültürü, Anadolu’nun sınırlarını da aşârak her tarafa ‎ışık saçmıştır. Şiirler üzerine pek çok nazire ve şerhler yazılmıştır. Hacı Bayram Veli’nin ‎şiirlerinde engin bir felsefi derinlik vardır. O, sadece tasavvuf düşüncesine değil, felsefi ‎düşünceye de ışık tutacak bir birikime sahiptir. İlk Çağ filozoflarından itibaren biline ‎geldiği üzere her varlığın taşıdığı ruhun geldiği âlemi özlemesi ve nefsin olgunlaşması ‎düşüncesi, Hacı Bayram Veli’nin şiirinde bir başka anlam ve anlatım şekli kazanır. ‎Varlığın bir tezahürü olarak var oluşu üç kelime ile özetleyip bunları, kurduğu tarikatının ‎temel felsefesi yapmıştır. Bu üç kavram: Bilmek, Bulmak ve Olmak kavramlarıdır. Hacı ‎Bayram Veli, insanın nefsi olgunlaştırma merhalesini geçtikten sonra yapmaları gereken ‎şeyin, dış dünyaya el atmaları, canlı cansız tüm varlıkların hizmetinde olmaları, devlete, ‎millete ve tüm insanlara derin bir sevgi beslemeleri gerektiğine inanır.‎
 

Anahtar Kelimeler

Mutlak Varlık, Dünya, Nefs, Olgunlaşma, Kurbiyyet, Arınma
 

Abstract

Hadji Bayram-i Veli is one of the most important personalities who lived in Anatolia. His ‎poems and his students’ learning, knowledge and culture enlightened everywhere over ‎and above Anatolia. There is a vast philosophical depth in Hadji Bayram-i Veli’s poems. ‎He has enlightened not only to mysticism thoughts but also to many philosophical ideas. ‎The idea that is familiar since antiquity philosophers of “every soil loaded creature wishes ‎for the world where the soil came from there” also exists in Hadji Bayram-i Veli. He has ‎summarized the existence with three words as an appearing of creature and made it as ‎the main philosophy of his tariqat. Those three words are To Know, To Find and To ‎Become. Hadji Bayram-i Veli believes that human should be concerned with the external ‎world, be in the service of all creatures that may be alive or lifeless and food e depth ‎affection towards the state, the nations and all humankind but all of them should be ‎made after that human improved his internal world and passed spiritual positions.‎
 

Keywords

Allah, Self, World, Maturation, Nearness, Purification
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com