Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Tasavvuf Terimlerinin Oluşumu
(The Formation of Sufic Concept)
Yazar : Abdullah Damar
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2006
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 17
Sayfa : 161-189
Görüntülenme : 7343
İndirilme Sayısı : 6337
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

İlk dönemlerde kaynağı ayetler ve hadisler olan tasavvuf terimlerinin sayısının klasik ‎tasavvuf eserlerinin yazıldığı ve zühd dönemi olarak adlandırılan dönemden itibaren ‎ciddi bir artış kaydettiği görülmektedir. Herevî, salikin geçmesi gereken makâmları ‎belirlerken kendisinden önce kaleme alınan Tasavvuf eserlerinde hal, makâm ya da ‎ıstılah olarak geçen terimlerden Altmış Üç’ünü almış, On Beş’i Kur’an kaynaklı Otuz ‎Yedi terimi de ilk defa makâm olarak nitelendirmiştir. Böylece Menâzilü’s-sâirîn’in yüz ‎makâmını ortaya koymuştur. Tarikatlar döneminde, tarkatlara has terimlerin gelişmesi, ‎tasavvuf edebiyatının ifade özgürlüğünün etkisi ve nihayet Vahdet-i vücud ‎düşüncesinin ifadesi tasavvuf terimlerinin hem sayısının artmasına, hem de ‎anlamlarının derinleşip farklılaşmasını sağlamıştır. Bu çalışmada, Menâzilü’s-sâirîn ‎merkez alınarak tasavvuf terimlerinin seyri izlenmeye çalışılmıştır.‎
 

Anahtar Kelimeler

Sufi kavramları, tasavvuf, kavramların oluşumu
 

Abstract

In every work of art including classical mysticism work, terminology is mentioned. As ‎known menazilü’s-sairin assessed terminologs as stations (makam) and evaluated it ‎with a menner according to itself. At this work Menazilü’s-sairin is based on and ‎previous classical mysticism Works one examined as to terminology and the affects on ‎from of Menazil stations are assessed. Also we came up some Works of art mentioning ‎there famous mysticism trems which were written after it. At the end of worki all these ‎comporisons one presended as a table.
 

Keywords

Sufic concepts, formation of concepts, sufism.‎
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com