Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Meybudî’nin Keşfu’l-esrâr ve ‘uddetu’l-ebrâr Adlı Tefsiri
(Kasf al-asrar wa ‘Uddat al-abrar of Mabudi)
Yazar : Abdulvahap Yıldız
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2006
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 17
Sayfa : 73-102
Görüntülenme : 7335
İndirilme Sayısı : 4768
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Ebu’l-Fadl Reşîdu’d-dîn el-Meybudî’nin Keşfu’l-esrâr ve ‘uddetu’l-ebrâr adlı Farsça sünnî işarî tefsiri, bazı kaynaklarda Abdullah Ensârî Herevî’ye mal edilmiş, Ensarî’nin asıl tefsîri ise günümüze kadar ulaşmamıştır. Yalınız Keşfu’l-esrâr’da, her ayetin tefsirinde, Ensarî’nin izlerine rastlanılmaktadır. Keşfu’l-esrâr’da ayetler üç bölüm halinde tefsîr edilir. Birinci bölümde ayetlerin meâli verilir, İkinci bölümde kıraat ihtilaflarına, ayetlerin nüzûl sebeplerine fıkhî hükümlere temas edilir, ayetler; hadîsler, sahabeler ve müfessirlerin sözleriyle ayrıca ehl-i sünnet müfessirlerinin metoduna bağlı kalınarak tefsîr edilir. Üçüncü bölümde ayetler tasavvufî açıdan tevil edilmiş, Meybudî bu bölümü sufilerin menkıbeleri, hikmetli sözler ve tasavvufî şiirlerle süslemiştir. Meybudî tefsirinde, klasik tasavvufî kaynaklardan istifade ettiği gibi, Keşfu’l-esrâr dinî, edebî özellikle tasavvufî eserlere kaynak olmuştur.
 

Anahtar Kelimeler

Keşfu’l-Esrâr ve ‘uddetu’l-Ebrâr, Ebu’l-Fadl Reşîdu’d-dîn el-Meybudî, işarî tefsir, Abdullah Ensarî Herevî, Farsça tefsir.
 

Abstract

In this study, a Sunni tafsir (commentary) book named Kasf al-asrar wa ‘Uddat al-abrar is introduced. It is noted that although some sources named its author as Abdullah al-Ansari al-Hirawi, we are able to confirm that it was written by Abu al-Fadl Rashid al-Din al-Mabudi. In the tafsir work, the narrations of the Prophet, of the Companions of the Prophet, of the earlier Sunni commentators, the legends (mankıba) of the sufis, and the sufi poems are used as a sources. The author used the classic sufi works and the tafsir work became a source for the religious, literal and sufi studies.
 

Keywords

Kasf al-asrar wa ‘uddat al-abrar, Abu al-Fadl Rashid al-Din al-Mabudi, Abdullah al-Ansari al-Hirawi, Sufi tafsir, Persian
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com