Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye”
(Titunfıtr Ribat in Morocco and Emgâriyye Sufi Order “al Taifa al Sanhaciyya”)
Yazar : Kadir Özköse
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2007
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 19
Sayfa : 79-106
Görüntülenme : 14883
İndirilme Sayısı : 2634
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

İlk dönem Mağrib tasavvufunun en önemli merkezleri ribâtlardır. Başta gelen Mağrib ribatlarından biri ise Tîtunfıtr Ribâtıdır. Fas’ın Dükkâle bölgesinde kurulan bu ribât Sanhâce kabilesinin dînî ve manevî merkezi konumunda idi. İlim, ahlak, takva, zühd ve hizmette öncü isimler olmaları ile tanınan Tît Ribâtı şeyhlerinin önde gelenleri; Ebû İbrâhim İsmâil b. Saîd el-Emgâr, Ebû Câfer İshâk b. İsmâil, Ebû Abdillâh Muhammed İbn İshâk Emgâr, Ebû Abdilhâlik Abdülazîm b. Ebî Abdillâh b. Emgâr ve Ebû Muhammed Abdüsselâm b. Ebî Abdillâh Muhammed b. Emgâr’dır. et-Taifetü’s-Sanhâciyye olarak da bilinen Emgâriyye tarîkatının başlıca özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Nebevî sünnetin esas alınması, 2. Mâlikî mezhebinin benimsenmesi ve ilim erbâbı ile yakın ilişki içerisinde olunması, 3. Benî Emgâr’ın Şerif kabul edilmesi, 4. Zühd ve riyâzete önem verilmesi, 5. Fütüvvet geleneğinin benimsenmesi, 6. Yerel değerlere hassâsiyet gösterilmesi, 7. Etnik kimliğe bürünmesi, 8. Cezûliyye tarîkatına dönüşmesi, 9. Portekiz işgaline karşı bağımsızlık mücadelesi vermesi.
 

Anahtar Kelimeler

Mağrib, Fas, Dükkâle, Azmûr, Emgâriyye, Sanhâciyye Kabilesi, Benî Emgâr, et-Tâifetü’s-Sanhâciyye, Ebû Abdillâh Emgâr, Tîtunfıtr, Ribat, fütüvvet, sohbetin şartları, Cezûliyye, Murabıtlık, Murabıtlar Devleti, Muvahhidler Devleti, Merînîler Devleti, Tasavvuf.
 

Abstract

Most importent centers of Maghrib Sufism at the first period are ribats. Foremost of Maghrib ribats is Ribat Tit-n-Fitr. This ribat that has been founded in the Dukkale region of Morocco is religion and spiritual center of Sanhaja tribe. Sheikhs of Ribat Tit are leaders atthe knowledge, morals, taqva, asceticism and service. Some of them are Abu Ibrahim Isma’il ibn Said Amghar, Abu Ja’far Ishaq ibn Isma’il, Abu Abdallah Muhammad ibn Ishaq Amghar, Abu ‘Abd al-Khaliq Abd al-Azim ibn Abu Abdallah Amghar and Abu Muhammad Abd as-Salam ibn Abu Abdallah Amghar. Amghariyya’s principal characteristics that has been known at-Ta’ifa as-Sanhâjiyya are that: 1. They have been following the prophethood tradetion. 2. They have been following Maliki madhab and establishing relations with the ulama. 3. They have been accepting the sheriffs. 4. They have been considering important the ascetism. 5. They have been accepting futuwwe tradation. 6. They have been paying attention to local volues. 7. They have been attendin to the ethnic identity. 8. Amghariyya order has been turning the Cazuliyya order. 9. They have been joining at the indepence fight against Portuguese.
 

Keywords

Maghrib, Morocco, Dukkala, Azammur, Amghariyya, Sanhaja tribe, Banu Amghar, at-Ta’ifa as-Sanhâjiyya, Abu Abdallah Amghar, Tit-n-Fitr, Ribat, futuwwa, Rules of Companionship, Cazuliyya, Maraboutism, Almoravid, Almohad, Marinid, Sufism
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com