Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta
(Rabita as a Sufi term)
Yazar : İrfan Gündüz
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2007
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 19
Sayfa : 23-53
Görüntülenme : 14698
İndirilme Sayısı : 4319
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Bu makale tasavvufî tecrübede önemli bir yeri olan râbıta kavramının tanımı, çeşitleri ve sûfilerce nasıl uygulandığını içermektedir. Râbıta ile aynı kökten türeyen ve Kur'ân-ı Kerim'de yer alan ribât ve murâbata, sınırlarda düşmanı gözetlemek, nöbet tutmak, verilen emrin eksiksiz yerine getirilme-si anlamlarını ifade eder. Genel anlamda râbıta, ilahi ve zati sıfatlara muttasıf olan müşâhede mer-tebesine ermiş kâmil bir şeyhe kalbi bağlamaktır. Dolayısıyla sûfiler, huzur ve gıyâbında şeyhin sûreti ve özelliklede ruhâniyetini hayalen kendisi ile birlikte farz eden müridin, şeyhinin yanınday-ken takındığı tavrı gıyabında da sürdürmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Mutasavvıflar, "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sâdıklarla beraber olun" âyetinde geçen sadıklarla beraber olmayı râbıtaya delil olarak kabul ederler. Tasavvuf klasiklerinde sâdık ve sâlihlerle beraber bulunmaya, fâsık ve dünya ehli ile bir arada bulunmaktan sakınmaya önem verilmiştir. Râbıta da bu bağlamda tasavvufi tecrübe açısından yorumlanmıştır.
 

Anahtar Kelimeler

Râbıta, râbıta-i mevt, râbıta-i mürşid, râbıta-i huzur, ribât, murâbata
 

Abstract

This article contains the description of the concept of rabita, which has a significant place in Sufi experience, its types and the way Sufis apply it. Ribat and murataba, which are derived from the same root with Rabita and used in Quran, means observing the borders, keeping guard, and accu-rately fulfilling any order given. In its general meaning, rabita is the affiliation with a perfect spiri-tual Sufi master, who has reached the stage of spiritual witnessing (mushahada), qualified with divine attributes. Therefore, Sufis have expressed that a spiritual pupil, who imagines the presence of the form and particularly soul of his sheikh in his absence, should continue the attribute he has while he is with his sheikh, even though he is away from his sheikh. Sufis take the Quranic verse “Oh the believers, fear from Allah, and be with the truehearted”, particularly the phrase “be with the truehearted” as an evidence of rabita. In the classics of Tasawwuf, emphasis has been put on being with the truehearted and true worshippers, avoiding to sit with wrongdoers and worldly people. In this regard, rabita has been interpreted in terms of Sufi experience.
 

Keywords

Rabita, rabita al-mawt (rabita of death), rabita al-murshid (rabita of the spiritual master), rabita al-hudhur (rabita of presence), ribat, murabata
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com