Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Okul öncesi eğitim bağlamında tasavvufî eğitim (Tasavvufî ahlak bazında manevî eğitim) / Early childhood education in the context of sufi training
Yazar : EMİNE ELİF ÇAKMAK İGALÇI
Türü : Doktora Tezi
Baskı Yeri/Yılı : / 2018
Danışman : Prof. Dr. Vahit Göktaş
Üniversite Enstitü : Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı
Sayfa : 344
Görüntülenme : 718
İndirilme Sayısı : 86
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Bu çalışmamız; okul öncesi dönem çocukların manevî eğitimine tasavvufîbir boyut kazandırma düşüncesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Tezimiz giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında araştırmanın amacı, önemi, metodu, kapsamı ve sınırlılıklarından bahsedilmiştir. Birinci bölümde, eğitim sistemimizin en alt kademesi olan okul öncesi eğitim, kullanılan yöntem ve teknikler, gelişimsel kuramlar, okul öncesi eğitimin faydaları incelenirken bu alan hakkında detaylı bilgilendirmeye gidilmiştir. İkinci bölümde,tasavvufî ve tasavvufî eğitimi, tasavvufî ve çocuk eğitimi, Hz. Mevlana, İmam Gazalî, Yunus Emre gibi önemli mutasavvıfların eğitim görüşü, çocuklara yaklaşımı derinlemesine araştırılmıştır. Üçüncü bölümde ise ilk iki bölüm birleştirilmiş, eğitimsel bir yaklaşım oluşturulmaya çalışılarak okul öncesi dönem çocuklarına verilecek eğitimdetasavvufî temellimanevî eğitim konusu incelenmiştir. Bu inceleme dört başlıkla açıklanarak; (din eğitimi, ahlak eğitimi, değerler eğitimi ve karakter eğitimi) çalışmamızın ana gövdesini oluşturmuştur. Tasavvufî kavramlar kullanılarak eğitimde tasavvufî bir yaklaşım geliştirilmeye çalışılmış, okul öncesi dönem çocuklara verilecek manevî eğitimlebirleştirilerekkalbî bir metot uyarlanmıştır.
 

Anahtar Kelimeler

Okul öncesi eğitim, tasavvufî eğitimi, çocuk, manevî eğitim, tasavvufîmanevî eğitim
 

Abstract

This study is based on the idea of having a mystical flavor to the spiritual education of preschool children has been prepared. Our thesis consists of introduction and three chapters. In the introduction, purpose, significance, methodology, scope and limitations of the study has been mentioned. In the first section, which is the lowest level of our educational system preschool education, methods and techniques, developmental theories, while examining this area in detail about the benefits of preschool education. In the second section, education, sufîsm and the sufî, sufîsm, and children's education, Hz. Rumi, Imam al-Ghazali, major Sufî Yunus Emre, such as the educational vision of the children's approach to in-depth researched Merged the first two sections the third section, educational approach in preschool education by working to create a Sufîsm-based examined the topic of spiritual education. This review explaining the four components; (religious education, moral education, values education and character education) constituted the main body of our study. Using a mystical approach aimed to develop concepts in education, pre-school children to be given a heart combined with spiritual training method is adapted.
 

Keywords

Preschool education, religious education,sufî training, children, spiritual education, Sufî spiritual training
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com