Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Mutekaddimûn Dönemi Eş'arî Kelam Alimlerinin Tasavvufa Bakışı: İbn Fûrek Örneği
Yazar : Şaban Arğun
Türü : Yüksek Lisans Tezi
Baskı Yeri/Yılı : Diyarbakır / Ocak
Danışman : Doç.Dr. Musatafa Yüce
Üniversite Enstitü : Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sayfa : 104
Görüntülenme : 8208
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Mütekaddimîn dönemi Eş’arî kelâm âlimleri konjonktürel şartlar gereği tasavvufla hem teorik hem de pratik açıdan ilgilenmek durumunda kalmışlardır. Bu da zorunlu olarak kelâm ile tasavvuf arasında diyalektik bir ilişkinin kurulmasını sağlamıştır. Eş’arîliğin sistematik bir kelâm mezhebi olmasında önemli bir rolü bulunan İbn Fûrek, dönemin kelâm-tasavvuf ilişkisini kuran en önemli temsilcilerden birisidir. Âbid, nâsik (çokça ibadet eden), zâhid ve takva sahibi olmasıyla şöhret bulan İbn Fûrek, tasavvufa dair müstakil bir eser olan el-İbâne an Turuki’l-Kâsidîn adlı kitabını kaleme almıştır. İbn Fûrek’in tasavvufa bakışı eleştirel değildir. Onun amacı tasavvufa kelâmî bir kisve giydirmek olmadığı gibi, kelâma da tasavvufî boyut kazandırmak değildir. Aksine her alanda olduğu gibi İslam akidesinin tasavvufta da korunmasını sağlamak ve İslami ilimler arasında yaşanan keskin teorik-pratik kopukluğu gidermektir.
 

Anahtar Kelimeler

Kelâm, Tasavvuf, İbn Fûrek, Eş’arî, el-İbâne
 

Abstract

Predecessors Ash’ari teologians had to deal with both theoretical and practical perspectives of sufism due to cyclical conditions. This, necessarily, has established bidirectional relationship between Kalam and Sufism. Ibn Furak, who was assumed to be a leading role in making Ash’ari kalam sect a sistematic school, is the most importent representative of kalam-sufism relationsin that period. Ibn Furak, who is famous forhis prayerful, piety, ascetic and God-fearing personality, compiled a self-contained work about sufism named al-Ibanah. His aproaching toward sufism is not critical. Contrarily, he intended to protect main Islamic docrtins and eliminate the gap between the practical and theoretical Islamic understanding.
 

Keywords

Teology, Sufism, Ibn Furak, Ash’ari, al-Ibanah
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com