Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Tasavvuf Klasiklerinde Sohbet ve Uhuvvetin Temel İlkeleri
(Basic Principles of Religious Conversations (Sohbet) and Brotherhood (Uhuvvet) in the Main Sufi Classical Books)
Yazar : Mahmud Esad Erkaya
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : / 2017
Dergi : Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cilt : 17
Sayı : 1
Sayfa : 249-276
Görüntülenme : 7357
İndirilme Sayısı : 125
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Tasavvuf, bazı sûfîlere göre, bütünüyle âdâbdan oluşmaktadır. Bundan dolayıdır ki kişinin çevresi ve rabbi ile olan ilişkilerini düzenleyen âdâb kuralları tasavvuf edebiyatında önemli bir yer teşkil etmiştir. Tasavvuf klasikleri incelendiğinde ibadetler, sefer, konaklama, eşler arası ilişkiler, semâ, temizlik, yeme, içme, giyim kuşam, misafir ağırlama gibi pek çok konuda edeblere yer verildiği görülmektedir. Sohbet ve kardeşliğin âdâbı da bu kaynaklarda üzerinde durulan önemli bir mevzudur. Sohbet kavramı, Tasavvufta bir yandan bireyler arasındaki sevgi ve anlayış temelli birliktelik anlamındaki arkadaşlığı, diğer taraftan da dînî ve dünyevî konuların konuşulduğu ortamları ifâde etmektedir. Esas itibariyle tasavvufî eğitim, Hz. Peygamber ile ashabı arasındaki ilişki örnek alınarak sohbet metoduna dayandırılmış, mürşid ile mürid arasındaki bilgi ve edeb aktarımı birlikte yaşama suretiyle gerçekleşmiştir. Dolayısıyla mürid ile mürşid arasındaki ilişkinin sınırları ve edebleri de ayrıntılı bir şekilde kaynaklarda ele alınmıştır. Öte yandan müridin kendi seviyesindeki kimselerle arkadaşlık ve din kardeşliği âdâbı da temel bazı ilke ve esaslar tespit edilerek düzenlenmiştir. Bu bağlamda klasikleşmiş tasavvuf kaynaklarında kimlerle arkadaşlık edileceği, arkadaşlığın gayesi, şekli ve ihvân ile olan muamelelerde esas alınması gereken usule dair geniş malumat bulmak mümkündür. Bu çalışmada sohbet ve ihvân kavramları çerçevesinde mutasavvıfların birbirleriyle ve toplum ile olan ilişkilerine dair tespitler yapılacaktır.


 

Anahtar Kelimeler

Sohbet, kardeşlik, arkadaşlık, tasavvuf, uhuvvet
 

Abstract

According to some sufis, Sufism is entirely composed
of the good manners (âdâb). Therefore the moral codes regulating
a person’s environment and their relationship with the Allah
has constituted an important place in the literature of Sufism. In
main sufi classical books, many good manners are defined,
such as the worship, expedition (sefer), accommodation (ikamet),
peer-to-peer relationships, whirl (sema), cleaning, eating,
drinking, clothing, and hospitality. Religious conversation
(sohbet) and brotherhood (uhuvvet) are also the important issues
in these books. The concept of sohbet is used in two
meaning: The first meaning is companionship, based on love
and understanding between individuals. The second meaning is
conversation. Essentially in Sufi education sohbet method is
carried out. This method is based on the companionship between
the Prophet and his companions. Therefore, the boundaries
and manners of the relationship between murid and
murshid have been mentioned in sufi sources in details. On the
other hand, the good manners of friendship of murids with each
other have been formed by determining some basic principles.
In this context, many topics have been addressed in the main
Sufi classical books such as how to choose right friend, the
purpose and characteristics of ideal friendship and method of
communication with friends. In this paper, we will explain the relationship
of Sufis to each other and society in the context of
companionship and the fellowship.
 

Keywords

Companionship, fellowship, sufism, uhuvvet
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com