Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu
(The Location of the Mind in Apperception of Divine Truths According to Sufism)
Yazar : Bekir Köle
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Iğdır / Nisa
Dergi : Iğdır Üniversitesi / Iğdır University
Sayı : 3
Sayfa : 81-96
Görüntülenme : 8561
İndirilme Sayısı : 2147483647
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Bireye dünyevî meselelerde yol gösterici bir meleke olarak akıl, bir kısım ilâhî hakikatleri kavramada yetersiz kalmakta, hatta bazen bir bağ ve engel olabilmektedir. Bundan dolayı sûfîler, aklı tümden reddetmemişler; sadece kategorize edip sınırlarını belirlemişlerdir. Cüz’î ve küllî olmak üzere başlıca iki ana kategoriye ayırdıkları aklın cüz’î olanını sahalarında yetersiz görmüşlerdir. Allah’a ve Hz. Peygamber (s.a.s.)’e itaat eden küllî akla ise çok değer ver-mişlerdir. Bunun yanında keşf ve ilhâm gibi kendilerine gö-re çok daha üstün idrâk vasıtalarının varlığını da kabul et-mişlerdir. Bu kapsamda çalışmada, bir kısım sûfîlerin, aklın hangi mertebesinde ilâhî hakikatlere ulaşmada yetersiz kal-dığı, tasavvufta akla önem verilmediğine dair kanaatlerin doğruyu yansıtıp-yansıtmadığı ve tasavvufun akıl dışı değil de akıl üstü bir disiplin olduğu düşüncesi ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akıl, keşf, tasavvuf, idrâk, ilâhî hakîkat.
 

Anahtar Kelimeler

Akıl, keşf, tasavvuf, idrâk, ilâhî hakîkat.
 

Abstract

The mind which is guiding the person about worldly matters as a natural faculty is insufficient to under-stand the divine truths and sometimes it can be a tangle or obstacle. Therefore the Sufis do not refused the mind alto-gether but they only categorized and identified the bound-aries of the mind. They devoted the mind into two main categories as particular- universal (juz’i- kulli) and they think that particular mind is insufficient in their fields. In addition they have accepted the means of realization as discovery (kashf) and inspiration (ilham) which are more superior than mind according to their ideas. In this paper, some Sufis’ opinions about why mind is an obstacle to reach the divine truths are reviewed. In this article first of all the meaning of the mind in the dictionary indicates “ob-stacle” is examined. Then we are focused on a belief that Sufism does not give importance to mind is true or not. Shortly, it is discussed that Sufism as a discipline is superior to mind and it is not irrational.
 

Keywords

Mind, inspiration, sufîsm, comprehension, di-vine truth.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com