Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TASAVVUFTA HAKÎKAT-I MUHAMMEDİYYE MESELESİ VE MESNEVΒDEN ÖRNEKLER
(The Truth of Muhammediyye Matter in Sufism and Examples From Mesnevî)
Yazar : Ferzende İdiz
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Erzurum / 2014
Dergi : Ekev Akademi Dergisi
Sayı : 59
Sayfa : 179-199
Görüntülenme : 7306
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Tasavvuf felsefesinin tartışmalı konularından birisi de Hakîkat-ı Muhammediyye
meselesidir. Genellikle Abdullah et-Tusterî ile başladığı söylenen bu tasavvur, Hakim
Tirmizî ile devam etmiş, İbn Arabî ile zirveye ulaşmıştır. Kısaca Allah’ın her şeyi Hz.
Muhammed’in nûrundan yarattığı fikrine dayanan bu anlayış, sonra gelen birçok önemli
sûfî tarafından da benimsenmiştir.
Söz konusu görüşü benimseyenler arasında yaşadığı döneme ve sonrasına damga vurmuş
olan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî de yer almaktadır. Bu çalışmada mutasavvıfların
konuya bakışları ve Mevlânâ’nın ünlü eseri olan Mesnevî’de Hakîkat-ı Muhammediyye
meselesine dâir örnekler ele alınacaktır.

 

Anahtar Kelimeler

Mesnevî, rûh, nûr, sûfî, şeyh
 

Abstract

One of the controversial topics of Sufi philosophy is the “the truth of Muhammediyye
/Hakîkat-i Muhammediyye” matter. This envisagement, generally being said to have
started with Abdullah et-Tusterî, continued with Hakim Tirmizi and reached the peak with
İbn Arabi. Briefly, this understanding based on the the idea that Allah created everything
for Muhammed’s radiance, has been adopted by many important subsequent sufis as
well.
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, who made his mark to the period when he lived , is also
one of the personalities adopting the aforementioned view. In this study, the opinions
about “the truth of Muhammediyye” viewpoints of sufists and in Mesnevi -by Mevlânâwill
be handled.

 

Keywords

Mesnevî, spirit, radiance, sufi, sheikh.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com