Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler
Yazar : Kamran Abdullayev
Türü : Yüksek Lisans Tezi
Baskı Yeri/Yılı : Konya / 2011
Danışman : Hülya Küçük
Üniversite Enstitü : Selçuk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı
Sayfa : 125
Görüntülenme : 11500
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Tezimizin konusu İmam Şernûbîʼnin tasavvuf anlayışının, tasavvufî terimlere yaklaşımının ve tasavvufta önemli bir yeri olan keşf konusunun değerlendirilmesi ve yorumlanmasından oluşmaktadır. Çalışmamızda İmam Şernûbîʼnin bu husustaki anlayışının, İslam düşüncesindeki diğer yaklaşımlara göre önemi, farklılığı ve getirdiği yeni boyut gösterilmeye çalışılacaktır. Tasavvufun en önemli konularından birisi keşftir. Bu konu her zaman için tartışma konusu olma özelliğini ve ilginçliğini korumuştur. Ahmed eş-Şernubiʼnin Tabakatüʼl-evliya eserinde de en belirgin fikir budur. Desûkî tarikatının şeyhi olan eş-Şernûbîʼnin bu eserini müridi Muhammed el-Bulkînî (v. 994/1585ʼten sonra) kaleme almıştır. Kitabdaki bilgileri imla ettiren eş-Şernûbî, müstensihi ise el-Bulkînî olduğundan dolayı kitap Ahmed eş-Şernûbîʼye ait kabul edilmiştir.
İmam Şernûbî’nin Tabakâtüʼl-Evliyâ adlı eseri hacimce pek büyük olmasa da, bu yönüyle büyük bir önemi haiz bulunmaktadır. İmam Şernûbî, kendisine kadar zenginleşerek gelen keşf konusunu daha da genişletmiş ve bu konuda örneği olmayan bir eser yazmıştır. Bu eserin incelenmesi neticesinde yüzde yüz olmazsa bile, en azından keşfî bilginin ne kadar doğruluk ve yanlışlık payının olduğunu öğrenmeğe çalışacağız. Elimizdeki bu eser bu konuda bizim için önemli bir kaynaktır. Eser tasavvufî tecrübenin bir sûfîdeki somut/mücerred neticesini ortaya koyması yönünden de büyük bir ehemmiyet taşımaktadır.
 

Anahtar Kelimeler


 

Abstract

Sufi Ahmed Shernubiʼs our thesis that the concept, approach, and the mysticism of Sufi terminology, which is important in the evaluation and interpretation of the issue consists of scouting. The forward Shernubiʼs study approach in this respect, the importance of Islamic thought based on other approaches, and brought a new dimension to show the difference will be studied invention. One of the most important issues of Sufism. The distinction of being the subject of debate this issue and always has interesting maintained. The Ahmed Shernubiʼs Tabakatuʼl-evliya of the book is the most obvious idea. Improved interface, which is co-sect sheikh Muhammad al-Bulkini Shernubiʼs disciple of this work (after v. 994/1585) was written. In the book profile spelling may elect to Shernubi, written bay Bulkini because the book is has been adopted by the Ahmad Shernubi. The forward Shernubiʼs Tabakatul-evliya work by evliya, but not very large, this aspect is having a great importance. The forward Shernubi he broadened the subject of scouting from the enriched sample and non-wrote a work on this issue. Result of the examination of this work, even without a hundred percent, at least until the discovery of how the information is accurate and error hi study try to share. We have in this regard, this work is an important source for us. Work experience of a Sufi concrete would demonstrate the respect of the conclusion is of great importance.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com