Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği)
(WORSHIPS; FROM THE ASPECTS EDUCATION of VALUES (SAMPLE: RITUAL PRAYER and HADJ) )
Yazar : Esma Sayın
Türü : Tebliğ
Sempozyum :
Düzenleyen :
Düz.Tarihi :
Baskı Yeri/Yılı : Eskişehir /
Sayfa : 237
Görüntülenme : 12244
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Tasavvuf kültüründe ibadetler, beden ile ruhun birleştiği bir mana ifade eder. Bu çalışmada, madde ile mananın bütünleştiği namaz ve hac ibadeti, manevî ve tasavvufî yönleriyle ele alınmıştır.
Namaz, Kur’ân-ı Kerim ve hadislerin, en önemli hususlarından birisidir. Namaz, sözlükte “Dua, tebrik, rahmet, övgü, bağlılık, yüceltme, yüce yaratıcıyı anma” anlamlarına gelir. Bu çalışmada biz, namaz ibadetini tasavvufî açıdan değerlendirdik. Biz bu konuda namaz ibadetini tasavvufî açıdan ele alırken, tasavvuf klasiklerinin bazılarından faydalandık. Kıyam, rükû ve secde gibi namazın rükûnları hakkında bilgi vermeye çalıştık. Namazın rükûnlarını özellikle Sühreverdî, Hucvirî, Kelebazî, Muhasibî ve İbn Arabî gibi sufilerin yorumları çerçevesinde ele aldık.
Hac ise, madde ile mananın; beden ile ruhun birleştiği bir ibadettir. Zahirî hac, Allah’ın yasaklarından uzaklaşma ve O’nun emirlerine uymadır. Batınî hac, Allah ile yakınlaşmayı sağlar ve Allah için yapılır. Başta namaz ve hac olmak üzere, bu ibadetlerin ortak olan manevî ve psikolojik yönleri ele alınarak, değerler eğitimine sağladıkları katkılar ise, çalışmamızın ana çatısını oluşturacaktır.

 

Anahtar Kelimeler

Değerler Eğitimi, İbadet, Tasavvuf Kültürü, Namaz, Hac
 

Abstract

In mystic culture, worships express a significance where body and spirit unite. In this article, ritual prayer and hadj are considered in spiritual and mystic aspects where matter and meaning integrate.
Ritual Prayer (salah) is, one of the most important concept of Koran and hadith. Ritual Prayer is means to “Prayer, congratulation, compassion, eulogy, connection, sublimation, remember of exalted Creator” in dictionary. İn this study, we evaluated component of Ritual Prayer from İslamic Mysticism aspect. We benefited from some of mysctic books while we deal with worship of ritual prayer from İslamic Mysticism. We tried to give information about component of Ritual Prayer such us Upholding (Kıyam), Profound İnclination (Rükû), Prostration (Secde). We discussed component of Ritual Prayer within the frame of sufi’s interpretations who Sühreverdî, Hucvirî, Kelebazî, Muhasibî and İbn Arabî.
Hadj a worship where matter with meaning as well as body with spirit unite. External hadj is to avoid from God’s prohibitions and to obey his obligations. Internal hadj makes one come closer to God and is done for God.

 

Keywords

Education of Values, Mystic Culture, Worships, Ritual Prayer, Hadj
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com