Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber
Yazar : Veysel Akkaya
Türü : Doktora Tezi
Baskı Yeri/Yılı : İstanbul / 2009
Danışman : Mustafa Tahralı
Üniversite Enstitü : Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sayfa : 367
Görüntülenme : 13211
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Bütün kültür ve medeniyetlerde varlığını sürdüren Gelenek’in (Tradition)
pîri olan ve “Hermeslerin Hermesi” olarak bilinen Hz. İdrîs’i, tasavvufun
büyük üstadlarından Muhyiddîn İbnü’l-Arabî, nebevî şahsiyeti, metafizik
hakîkati ve sûfîlere bıraktığı mîrâs açısından anlatmıştır. Hz. İdrîs’in
semâya yükselişlerinin; İdrîs peygamber açısından netîceleri, mârifet-i
ilâhiye ve sâlik açısından neler ifâde ettiği üzerinde durmuştur.
İbnü’l-Arabî’ye göre Hz. İdrîs, peygamberliği yanında Hak tarafından
kendisine öğretilen birçok ilmi ve hikmetleri insanlığa mîrâs bırakan bir
“hakîm”(bilge), Allah Teâlâ’nın Güneş feleğine rûh ve bedenle yükselterek,
Hz. Muhammed’e vekâleten âlemin hükümdârı yaptığı en büyük “kutub”; ölmemiş
fakat bedeni rûhânîleşmiş bir şekilde yaşayarak, Hz. Âdem ile başlayıp Hz.
Peygamber ile zirveye ulaşan “hanîf dîni”n devâm etmesinde görevli “kâmil
insan”, mârifetullahta (tenzîh açısından) yüce bir mertebeye sâhip “ilk
ârif”tir. O “Hz. İdrîs” olarak bedeniyle yaşamaya devâm ederken, “Hz. İlyâs”
olarak ikinci kez yaratılan ve bu bedeniyle de hâlen rûhânîleşmiş bir
şekilde hayatta olan müstesnâ bir şahsiyet, sûfîlere seyr u sülûk yaparken
yüce bir mertebe olan “kalb makāmı”na yükselişte mükemmel bir rehberdir.

 

Anahtar Kelimeler


 

Abstract

Sufi master Muhyiddin b. Arabī deals with the Prophet Enoch, who is the
father of the Tradition and is known as “Hermes of the Hermeses”, from the
points of his prophetic personality, metaphysics reality, and his heritage
left for the Sufis. Ibn Arabī also talks about Enoch’s ascensions to heaven;
consequences of these ascensions for the prophet Enoch; and what they mean
in respect to Divine knowledge and dervishes.
According to Ibn Arabī, in addition to being a prophet, Enoch was also a
“hakīm ” or a wise person, who left humanity the knowledge and wisdom taught
him by God. God elevated Enoch physically and spiritually to the sphere of
sun and made him the greatest Qutb of the universe by proxy to the Prophet
Muhammad. He did not die but lived with his spiritualized body. He was the
appointed insān al- kamil or the perfect human being for the continuation of
the religion of Ḥanīf, which began with Adam and reached its apex with the
prophet Muhammad. He was the first Gnostic, who had a high station in
respect to Divine knowledge. According to Ibn al-Arabī, the prophet Enoch,
who was revived in the body of Elijah while he was still living in the body
of Enoch, was an exceptional personality and he is a perfect guide for the
Sufis who are in their mystical training to reach the high station of heart.

 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com