Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi
Yazar : Fikret Mutlu
Türü : Yüksek Lisans Tezi
Baskı Yeri/Yılı : Sivas / 2005
Danışman : Doç. Dr. Kadir Özköse
Üniversite Enstitü : Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sayfa : 210
Görüntülenme : 11264
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Bu çalışma, Şemseddin Sivâsî’nin hayatı, eserleri ve tasavvufî düşüncesini konu edinmektedir. Çalışmamız giriş bölümü ile iki ana bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında on altıncı yüzyıldaki siyasî, kültürel, dinî ve tasavvufî durum hakkında bilgi verdik. Ayrıca Şemseddin Sivâsî’nin, hayatının otuzdört yılını geçirdiği Sivas’ın tarihi hakkında kısa bir bilgi sunduk. Birinci bölümde Şemseddin Sivâsî’nin hayatı, eğitimi ve tasavvufî intisabı hakkında bilgi verdik. Yine Şemseddin Sivasi’nin ilmî, edebî, içtimaî ve tasavvufî faaliyetlerinden bahsettik. Manzum ve mensur eserlerini tanıttık. Eserleri hakkında yapılan çalışmalardan bahsettik. Yine onun etkisini göstermek bakımından halifeleri hakkında ve mensubu olduğu Halvetiyye tarikatı hakkında bilgi verdik. Araştırmamızın en kapsamlı bölümünü oluşturan ikinci bölümde Şemseddin Sivâsî’nin tasavvufî düşüncesini sunduk. Önce bazı tasavvufî kavramların lügat ve ıstılah manaları hakkında bilgi verdik. Sonra bu tasavvufî kavramları açıklarken Kur’an, hadis ve diğer sûfilerin görüşlerinden örnekler verdik. En sonunda Şemseddin Sivâsî’nin bu kavramlara ilişkin düşüncelerini ve yorumlarını aktarmaya çalıştık. Yer yer konuyu zenginleştirmek için bazı konularla alakalı manzum eserlerinden örnekler verdik.
 

Anahtar Kelimeler


 

Abstract

This study is about Şemseddin Sivâsî and his life, his studies and ideas which are related to Islamic mysticism. With the entry, it is originated of two main parts. In entry, some information is given about political, cultural and religional position and Islamic mysticism in the sixteenth (16 th) century. Besides, a brief information is given about the history of Sivas where Şemseddin Sivâsî lived for thirty-four (34) years. In the first part some information is given about the life of Şemseddin Sivasi. Again, Semseddin Sivâsî and his scientific, literary and activities about Islamic mysticism are told and his works are introduced. Also, the studies about Şemseddin Sivasi's works are stated. In addition, to indicate his effects, some information is given about his caliphs and dervish order called "Halvetiye" which Şemseddin Sivasi is a member of. In the second part, most comprehensive part of this study, Şemseddin Sivasi's thoughts about Islamic mysticism are presented. First of all, some information about the term and the dictionary meanings of some concepts on Islamic mysticism is given. While introducing these concepts, some examples about Qur’an, hadiths and some of the ideas of Sufi’s are taken part. The thoughts and explanations of Şemseddin Sivâsî about these concepts related with Islamic mysticism are also transferred. Consequently, in some parts, the samples from his works related to some topics, are presented to enrich the subject.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com