Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Harîrî-zâde’nin, Sülûkün Mertebelerine Dair Bir Risalesi: Feyzu’l-Muğnî Min Sırri Hadîsi Men Talebenî
(Hariri-Zadah’s Booklet About Stages of Suluk: Fayz al- Mughni Min Sirr Hadith Man Talabani)
Yazar : Osman Türer
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2009
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 23
Sayfa : 37-51
Görüntülenme : 7289
İndirilme Sayısı : 2253
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Bu çalışma, Son dönem Osmanlı sûfîlerinden Harîrîzâde M. Kemaleddîn’in, “Men talebenî vecedenî…” diye başlayan bir kudsî hadîs üzerine yaptığı şerhten oluşan Arapça yazma bir risalesinin tercümesidir. Vahdet-i Vücûd anlayışı çerçevesinde yapılan şerhte, tasavvufî terbiyenin merhalelerini oluşturan “sülûk” ve “cezbe” mertebeleri izah edilerek, “kemâl”e ermenin usûlü anlatılmaktadır. Çalışmanın başında, yazar hakkında kısaca bilgi verilmiş ve risalenin mahiyeti özet olarak tanıtılmıştır.
 

Anahtar Kelimeler

Harîrîzâde Muhammed Kemâleddîn, Feyzu’l-Muğnî, seyrü sülûk, ilahî aşk, vahdet-i vücûd, tevhîd, sülûk mertebeleri, cezbe mertebeleri.
 

Abstract

This study is the translation of Last Period Otoman Sufi Hariri Zadah M. Kamaladdin’s manuscript booklet from Arabic to Turkish language. This translation booklet from Hariri Zadah is commentary on sacred hadith; “man talabani vajadani…” The stages of ‘suluk’ and ‘cazbah’ (rapture) that constituting of sufis educational various stages have been explained and expressed the methods and ways of perfection ın this commentary which has been written with in the context of ‘wahdat al-wujud’s (unity of being) conception. In head of the study had been given knowledge shortly about the booklet’s author and the booklet’s essential character summary.
 

Keywords

Hariri-Zadah Muhammad Kamaladdin, Fayz al-Mughni, sayr-suluk (sufis educational stages), divine love, wahdat al-wujud (unity of being), tawhid (the unity of God), the stages of suluk, the stages of cazbah (rapture).
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com