Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Ahmed Zerrûk, Hayatı ve Tasavvufî Düşüncesi
(Ahmad Zarruq, His Life and Sufi Idea)
Yazar : Kadir Özköse
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Sivas / 2008
Dergi : Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cilt : 12
Sayı : 2
Sayfa : 36
Görüntülenme : 8980
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

846/1442 tarihinde Fes’te dünyaya gelen Ahmed Zerrûk, öğrenimini Fes, Tilemsen, Cezayir, Tunus, Kahire ve Hicaz’da tamamlar. Fıkıh, Kelam, Siyer, Hadis, Arap Dil ve Edebiyatı, Tefsir ilimlerinde ihtisasını tamamladıktan sonra tasavvufa meyleder. Tasavvufi eğitimini Şaziliyye şeyhi Ebû Abdillah Muhammed b. Abdillah ez-Zeytûnî ve Ahmed b. Ukbe el-Hadramî’den aldı. Hadramî’nin halifesi olarak Mağrib ve Misrậta’da hizmet etti. 899/1493 yılında Misrậta’da vefat etti. Kısa süreli hayatında velüt bir müellif olduğunu gösteren çok sayıda kıymetli eserler kaleme aldı. Çok sayıda öğrenci ve mürit yetiştirdi. Hayatı boyunca bidatlerle mücadele etti. Sünnetin ihyasına çalıştı. Nefis terbiyesine ve kalbin tasfiyesine çaba sarf etti.
 

Anahtar Kelimeler

Tasavvuf, Ahmed Zerrûk, Mağrib, Libya, Zerrûkiyye, el-Hadramî, Misrậta
 

Abstract

Ahmad Zarruq who was born in Fez at 846/1442 learned in Fez, Tlemcen, Algeria, Tunis, Cairo and Hijaz. He attracted to sufizm after completed his speciality in fiqh, Islamic theology, hadith, Arabic grammar and tafsir. The men who directed him in sufism and exerted an immense influence upon him were Abu Abdallah Muhammad b. Abdallah al Zaituni and Ahmad Ibn ‘Uqbah al Hadrami who are shaikhs of Shadhili Order. Zarruq served in Maghrib and especially Misurata as caliph of Hadrami. He died in Misurata at 899/1493. The large number of Works that Zarruq has left and the variety that is evident in them indicate that he was a very active writer during his comparatively short life. He educated his students and disciples. He fighted all bidah and revived the sunnah during his life. He studied in struggle between mind and body and purification of heart.
 

Keywords

Sufism, Ahmad Zarruq, al Hadrami, Zarruqiyah, Misurata, Maghrib, Libya
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com