Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İbnü’l-Arabî’nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tesir Halkası
(Ibn Arabi’s Sheikh Abu Madyan Shuayb and His Life and Works and Circle of Effective)
Yazar : Kadir Özköse
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2008
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 21
Sayfa : 95-115
Görüntülenme : 7398
İndirilme Sayısı : 2818
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Mağrib tasavvufunun gelişim seyri içerisinde en etkili siması olan kişi Ebû Medyen Şuayb İbnu’l-‎Huseyn el-Ensârî’dir. Daha sonraki biyografi yazarları tarafından şeyhu’ş-şuyuh, zahid ve abidlerin ‎imamı, marifet ehlinin pîri ve hakikat arayıcılarının örneği olarak isimlendirilmiştir. 509/1115-16 ‎yılında Endülüs’ün İşbiliyye bölgesindeki Kantiyâne kasabasının kenar bir mahallesinde dünyaya ‎geldi. Fes’te Ebü’l-Hasan İbn Hırzihim, Ebu’l-Hasan Ali İbn Halef İbn Gâlib el-Kuraşî ve Ebû ‎Abdillâh ed-Dekkâk’ın ders halkalarına katıldı. Ebû Ya’za’nın müridi olan Ebû Medyen, sonunda ‎şeyhinin halifesi oldu. Fes kentindeki zaviyesinin mukaddemliğini yaptı. Dînî eğitimini ve rûhânî ‎terbiyesini tamamladıktan sonra Ebû Medyen, Bicâye’ye taşındı. Burada ona yerli halk tarafından ‎Şeyhu’ş-Şüyûh unvanı verdildi ve binden fazla mürit yetiştirdi. Muvahhid halifesi Yakup el-Mansûr, ‎Ebû Medyen’i sorgulamak üzere başkente çağırdı. 594/1198 yılında gerçekleşen bu zorunlu ‎davete icabet etmek üzere Merâkeş’e doğru yola koyulan Ebû Medyen, o sırada yaklaşık seksen ‎beş yaşında idi. Şeyh, yaşlılığı ve hastalığı nedeniyle Tilemsen’den öteye gidemez hâle geldi. ‎Orada vefat edip Ubbâd denilen mevkie defnedildi.‎
 

Anahtar Kelimeler

Ebû Medyen, Mağrib, Fas, Muvahhidler Devleti, Tasavvuf, Ebû Ya’zâ, Fes, Bicâye, Tilemsen, İbnü’l-‎Arabî‎
 

Abstract

The man who was to become the most influential figure of the developmental period of Maghrib ‎Sufism, Abu Madyan Shu’ayb ibn al-Husayn al-Ansari, who was called by latter biographers the ‎‎“Shaykh of Shaykhs, Imam of the Ascetics and the Pious, Lord of the Gnostics nd Exemplarof the ‎Seekers”. He born around the year 509/1115-16 at the fortress of Castillana in the region of ‎Sevile. He ataached himself to the Study circle and zawiya Ali ibn Hirzihim and Abu’l-Hasan Ali ibn ‎Khalaf ibn Ghalib al-Qurashi and Abu Abdallah ad-Dakkak. Abu Madyan’s sufi master was Abu ‎Ya’za Yalannur ibn Maymun ad-Dukkali. Eventually, Abu Madyan became a semi-official ‎spokesman for Abu Ya’za and head of the latter’s zawiya in the city of Fez. Upon completing his ‎Religious Studies and spiritual training, he moved to Bijaya. His fame was great enough for him ‎to be called “Shaykh of Shaykhs” by the local populace and he has got more than one thousand ‎individuals. Almohad Caliph Ya’qub al-Mansur would be summoned to Marrakesh İn order to ‎answer. On his journey, the shaykh succumded to old age and illness not far frm the city of ‎Tlemcen and was buried at al-‘Ubbad.‎
 

Keywords

Abu Madyan, Maghrib, Morocco, Almohad, Sufism, Abu Ya’za, Fez, Bijaya, Tlemcen, Ibn al-Arabi
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com