Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri
(Main Human Features of tthe Prophet Adam Accordıng to Ibn Arabī)
Yazar : Zafer Erginli
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2008
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 21
Sayfa : 161-197
Görüntülenme : 7486
İndirilme Sayısı : 8261
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Tasavvuf düşüncesi, “insan nedir?” sorusuna İslâm düşüncesinin en orijinal cevaplarını içinde ‎taşır. Tasavvufun zirve şahsiyetlerinden İbn Arabî’nin insana bakışını varlık düşüncesinden ‎ayırmak mümkün değildir. O, insanın atası Hz. Âdem’i ilk günahkâr olmaktan çok, insan-ı kâmilin ‎ilk örneği olarak görür. Bu çerçeve içerisinde kalmak kaydıyla Hz. Âdem’e mahsus özellikleri ‎birbiriyle sıkı sıkıya bağlantılı olan üç temel kavram içerisinde ele alır: Allah’ın tüm isim ve ‎sıfatlarını toplaması ve yansıtmasını ifâde eden cem‘iyyet, insanın varlık yapısındaki zıtlıklar, ‎âlemdeki konumu ve bilgisini ifade eden berzahiyyet ve insanın bu varlık ve bilgi durumunun ‎gerektirdiği doğrultuda yeryüzünde ahlâkî ilkelere göre tasarruf etmesi esasına işâret eden ‎hilâfet. İbn Arabî düşüncesinin göz ardı edilmemesi gereken en önemli hususiyetlerinden biri de ‎ahlâk başta olmak üzere varlık anlayışının değerlerle sıkı ilişkisidir.‎
 

Anahtar Kelimeler

Hz. Âdem, insân-ı kâmil, insan, beşer, cem‘iyyet, berzahiyyet, hilâfet, yedân, isti‘dâd, halîfe, ruh, ‎nefis, akıl, kalp.‎
 

Abstract

Sufi thought contains the most original answer of Islamic thinking to the question as “What’s ‎human?” As one of the outstanding-figures of sufi thought, Ibn Arabī’s insight on human in a ‎systematical manner doesn’t differentiate from his insight on being. He doesn’t consider Adam ‎who is the ancestor of human, as a sinner in general, rather, he generally considers him as the ‎first pattern of insān-ı kāmil, i.e., the universal man [or the perfect man]. In this framework, he ‎reflects the characteristics of Adam in three main concepts, which is connected tightly to each ‎other: The universal aggregation (jam‘iyyah), which expresses all the aggregation and the ‎reflection of the divine names and the attributes to the universe; the inner situation or ‎obstruction (barzahiyyah), which states that human being’s nature and its oppositions as well as ‎his situation in the universe, and his knowledge; and lastly, the divine caliphate (hilāfah), which ‎states the requires of this situation to act according to these principals. One of the most ‎important characteristics of Ibn Arabī’s insight, which has to be not ignored, tight ‎interrelationhips between his thought of being and the values, especially the moral values.‎
 

Keywords

The Prophet Adam, the universal man/the perfect man (insān-ı kāmil), human (insān), man ‎‎(bashar), the universal aggregation (jam‘iyyah), the inner situation or obstruction (barzahiyyah), ‎the divine caliphate (hilāfah), two divine hands (yedān), the human aptitude (isti‘dâd), the divine ‎caliph (halīfah), spirit (rūh), self (nafs), reason (‘aql), heart (qalb).‎
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com