Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Necdet Tosun" kelimesi için arama sonuçları

Necdet Tosun
"Üveysilik", İslam Ansiklopedisi (DİA), TDV, İstanbul, 2012, cilt:42, ss. 400-401

Özet | Abstract

Necdet Tosun
İbn Arabi Öncesi Tasavvuf Halvet ve Uzlet, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1995

Özet | Abstract

Necdet Tosun
Tasavvufta Hâcegân Ekolü (12-17. Asırlar), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002, 368 s.

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Yeseviyye", İslam Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı, İstanbul, 2013, cilt:43, ss. 487-490

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Yunus Emre Rifai, Hacı Bektaş Vefai", Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, İstanbul, 2013, sayı: 31, ss. 109-115

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Nakşbendilik ve Yeseviliğin Mukayesesi", Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, 2 Haziran 2012, Malatya-Darende, 2013, ss. 29-42

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Yunus Emre'de Ahmed Yesevi'nin Tesiri", Yunus Emre (Bildiriler ve Makalaler), 2013, EskİŞehİr, 2014, ss. 127-147

Özet | Abstract

Şeyh Mustafa Devati
Tuhfetü's-sufiyyin, hazırlayan: Necdet Tosun, 1.. Baskı, Hacegan, İstanbul, 2014, 86 s.

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Tasavvuf Kültüründe Kuş", Altınoluk, İstanbul, 2014, sayı: 338, ss. 51-53

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Hajj from the Sufi Point of View", Central Asian Pilgrims, Klaus Schwarz Verlag, Berlİn, 2012, ss. 136-147

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Nakşibendiyye", Türkiye'de Tarikatlar: Tarih ve Kültür, İSAM, İstanbul, 2015, ss. 611-692

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Allah'ın Emirlerine Saygı ve Mahlukatına Şefkat Bakış Açısıyla Merhamet", Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2014, ss. 262-273

Özet | Abstract

Necdet Tosun
İrfan Bahçesi, 1.. Baskı, Erkam, İstanbul, 2014, 192 s.

Özet | Abstract

Orkhan Musakhanov; Necdet Tosun
"Tefsiru'l-Ceylânî'nin Abdülkadir Geylânî'ye Nisbeti Meselesi", Tasavvuf, İstanbul, 2014, sayı: 33, ss. 1-16

Özet | Abstract

Necdet Tosun
Şah-ı Nakşbend Hazretleri, 1. Baskı, Nasihat Yayınları, Ankara, 2014, 92 s.

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"The Food of the Khanaqahs in the Culture of Tasawwuf", Sefine (Safeeneh), Lahor, 2015, sayı: 13, ss. 5-16

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Necdet Tosun
"Matüridiyye ve Tasavvuf İlişkisi", Uluslararası Maturidilik: Dünü, Bugünü ve Yarını, 4-6 Mayıs 2015, TÜrkİstan, 2015, ss. 1-10

Özet | Abstract

Necdet Tosun
Ahmed Yesevi, 1.. Baskı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, 2015, 239 s.

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud", Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri-II, MÜİF, İstanbul, 2015, cilt:2, ss. 261-269

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Necdet Tosun
"Kırgızistan Tarih ve Kültüründe Tasavvuf", Tasavvuf, İstanbul, 2015, cilt:36, ss. 105-118

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Necdet Tosun
"Ahmed Safi Bey", İslam Ansiklopedisi, TDV, İstanbul, 2016, cilt:Ek-1, ss. 50-51

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Devati Mustafa Efendi", İslam Ansiklopedisi, TDV, İstanbul, 2016, cilt:Ek-1, ss. 328-329

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Hüveyda", İslam Ansiklopedisi, TDV, İstanbul, 2016, cilt:Ek-1, ss. 574

Özet | Abstract

Necdet Tosun
Yesevi'nin Fakr-namesi ve İki Farsça Risalesi, 1. Baskı, Yesevi Ünv. Yayınları, Ankara, 2016, 127 s.

Özet | Abstract

Necdet Tosun
Altın Silsile, 1. Baskı, Eriş Vakfı, İstanbul, 2017, 201 s.

Özet | Abstract

76 - 100 Arası (Toplam 100)
« Önceki1234Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com