Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Zikir" kelimesi için arama sonuçları

Nadirhan Hasan
"Âlim Şeyh ve Lemehât Min Nefehâti’l-Kuds İsimli Eseri", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 229-242

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Tasavvufî Tecrübede Salikin Kendinden Geçme Durumu: Vecd", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 65-85

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ramazan Muslu
"Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 43-63

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"Gönül Huzuru ve Zikir", Burhan: İlim-Kültür Dergisi, İstanbul, cilt:1, sayı: 12, ss. 11-13

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, 350 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sİvas, 2007, cilt:XI, sayı: 2, ss. 161-196

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Mevlevî Hanım Halife ve Şeyhler", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 69-78

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Bayram Ali Çetinkaya
"‎“İkiz Ruhlar”ın Konuşma Dili: Semâ‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 93-115

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2001, 635 s.

Özet | Abstract

Reşat Öngören
"Füsus Şârihi Sofyalı Bâlî Efendi’nin Tasavvufî Çizgisi", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 57-66

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdulhakim Yüce
"Bütün Varlığın Zikir Halkası: TESBİHAT", Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), İzmİr, 2007, cilt:18, sayı: 77, ss. 16-21

Özet | Abstract

Kadir Özköse
Dervişin Günlüğü, Ensar Yayınları, Konya, 2008, 253 s.

Özet | Abstract

Mehmet Necmettin Bardakçı
"Sûfîlerin Zikir Yöntemlerinin Âdâb-Erkân Bağlamında Tasavvuf Kültürüne Katkıları", Arayışlar, Isparta, 2007, sayı: 17

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, İlahiyat Yayınları, Ankara, 2008, 296 s.

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
"el-Bârikât’ta Zikir ve Duanın Psikolojik Boyutu", Harran Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, sayı: 20

Özet | Abstract

Necdet Tosun
Zikir ve Tefekkür, 1. Baskı, Hacegan, İtanbul, 2010, 71 s.

Özet | Abstract

Reşat Öngören
"Osmanlılar Döneminde Semâ ve Devrân Tartışmaları", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 25, ss. 123-132

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
Şeyh Sadeddîn Cebâvî ve Sadîlik, İnsan Yayınları, İstanbul, 2010, 470 s.

Özet | Abstract

Necmeddin Kübrâ
Tasavvufta On Esas -Usûlü’l-Aşere Şerhleri-, hazırlayan: Süleyman Gökbulut, İnsan Yayınları, İstanbul, 2010, 244 s.

Özet | Abstract

Dilaver Gürer
"Osmanlılar'da Semâ, Devrân, Raks Tartışmaları ve İki Şeyhulislam Risalesi ", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 1-23

Özet | Abstract

Erkan Övüç
"Mecmua-i Tekâyâların Serencamı ve Yeni Bir Liste Neşri", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 269-320

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"“Muhammed Es’ad Erbili (1847/1931)’nin Zikirle İlgili Görüşleri” ", Toplum Bilimleri , Ankara, 2013, sayı: 7(14), ss. 257-266

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Muhammed Es'ad Erbili (1847/1931)'nin Zikirle İlgili Görüşleri", Toplum Bilimleri, Ankara, 2013, cilt:7-14, ss. 257-266

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"Muhammed Esad Erbili (1847/1931)'nin Zikirle İlgili Görüşleri", Toplum Bilimleri, 2013, cilt:7, sayı: 14, ss. 257-266

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"Tasavvufi Düşüncede Zikir ve Zikrin Benlik İnşasına Etkisi", Toplum Bilimleri Dergisi, Ankara, 2014, cilt:8, sayı: 15, ss. 263-286

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

1 - 25 Arası (Toplam 35)
« Önceki12Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com