Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Tasavvufi yorum" kelimesi için arama sonuçları

Ramazan Muslu
"Mesnevî'de Hayvan Hikayeleri: Örnek Bir Hikaye Bağlamında Av Hayvanları ve Tasavvufî Yorumları", Uluslararası Türk Kültüründe Av Sempozyumu, 15-16 Kasım 2006, İstanbul

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Yûnus Emre Menkıbelerine Tasavvufî Yorumlar ", Kültür Dergisi, İstanbul, 2006, sayı: 4, ss. 18-27

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Tasavvufi yorumlar Açısından Kur’an Mealleri", Kur’an Mealleri Sempozyumu, Ankara, 2007, cilt:2, ss. 117-126

Özet | Abstract

Osman Nuri Küçük
"İbnü’l Arabî Düşüncesinde Varlığın Tasavvufî Yorumunun Sayı Metafiziğine Uzanan Yansımaları ", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 373-411

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Dilaver Selvi
"Beydâvî Tefsirinde Nefs Tezkiyesi ve Takva", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 125-161

Özet | Abstract

M. Mustafa Çakmaklıoğlu
İbadetlerin Tasavvufî Yorumu: Muhyiddin İbn Arabî Örneği, Hitit Kitap Yayınevi, Ankara, 2010, 428 s.

Özet | Abstract

Mahmut Ay
Kur'an'ın Tasavvufî Yorumu İbn Acibe'nin el-Bahrü'l-Medid Adlı Tefsiri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2011, 548 s.

Özet | Abstract

Serpil Yılmaz
Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Konya, 2011, 153 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Selim Çakıroğlu
Kur’an’daki Peygamberler Kıssalarının Tasavvufi yorumu Te’vilatür Necmiyye Örneği (Devam Ediyor), Marmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Sufi Kalplerin Nahvi: Abdulkerim el-Kuşeyri'nin er-Risale fi'n-Nahvi'l-Müevvel Adlı Eseri", Ankara Üniversitesi İlahiyat fak. Dersisi, Ankara, 2013, cilt:54, sayı: 1, ss. 65-85

Özet | Abstract

Mahmud Esad Erkaya
"Kurtubalı Mutasavvıf Abdülcelîl el-Kasrî ve Müteşâbih Hadislere Dair Şerhu Müşkili’l-Hâdîs Adlı Eseri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2016, cilt:9, sayı: 42, ss. 1823-1831

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Birol Yıldırım
"KIRIMLI SELİM BABA VE BAZI KUR ÂN ÂYETLERİNE YÖNELİK TASAVVUFÎ YORUMLARI", Gümüşhane İlahiyat Dergisi, GÜmÜŞhane, 2016, cilt:5, sayı: 10, ss. 87-106

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 12)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com