Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Tasavvuf" kelimesi için arama sonuçları

Hazırlayan: Vahit Göktaş
"Mevlânâ ile Alakalı Tasavvuf Alanında Yapılan Yayımlanmamış Bazı Tezlerin Tanıtımı", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 805-811

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hür Mahmut Yücer
Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1996, 105 s.

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2001, 860 s.

Özet | Abstract

Ahmet Gürbüz
Zen ve Tasavvuf Işığında Kendini Bilmenin Yolu, İnsan Yayınları, İstanbul, 2008, 158 s.

Özet | Abstract

Seyyid Mustafa Rasim Efendi
Tasavvuf Sözlüğü, hazırlayan: İhsan Kara, İnsan Yayınları, İstanbul, 2008, 1286 s.

Özet | Abstract

Bilal Kemikli
"Tasavvuf Edebiyatında Hulul ve İttihada Dair Bir Risale: “Risâle-i Reddî Hulul ve Ittihâd”", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 5, ss. 111-116

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmed Remzi Rufai
"Tasavvuf Mecmuası’ndan Dervişlik Nedir?", hazırlayan: Halim Gül, Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 5, ss. 203-207

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Giuseppe Scattolin
"İslâm Tasavvufu’nda Allah Sevgisi ", çeviren: Ali Galip Gezgin, Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 5, ss. 333-352

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Şamil Öçal
"Mutlak Hakikat ve Dİğerleri: Molla Camî'de Tasavvuf Felsefesi", Tasavvuf, Ankara, 1999, sayı: 1, ss. 81-106

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Necdet Tosun
"Tasavvuf Kültüründe Meyve", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 289-300

Özet | Abstract

Ali Bolat
"Ebu'l-Abbas İbn Atâ (ö. 309/922)'nın Bazı Tasavvufi Temel Kavramlara Bakışı", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 301-322

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
"Turhallı Mustafa Efendi ve Bazı Tasavvufi Kavramlara Yaklaşımı", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 363-381

Özet | Abstract

Fritz Meier
"Horasan ve Klâsik Tasavvufun Sonu", çeviren: Ramazan Muslu, Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 443-468

Özet | Abstract

M. Abdülhayy el-Leknevi; A. Ebu Gudde
"Klâsik Dönem Bazı Tefsir, Hadis ve Tasavvuf Eserlerinde Yer Alan Hadislerin Değeri Üzerine", çeviren: Hayati Yılmaz, Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 469-492

Özet | Abstract

Yusuf Turan Günaydın
"Diriliş Dergisinde Yayınlanmış Tasavvufi Çevrimyazılar Bibliyografyası", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 501-516

Özet | Abstract

Kenan Gürsoy
Etik ve Tasavvuf, Sufi Kitap, İstanbul, 2008, 208 s.

Özet | Abstract

Süleyman Uludağ
Tasavvuf Kültüründe Keşif ve Keramet, Sufi Kitap, İstanbul, 2008, 176 s.

Özet | Abstract

Nilüfer Çelik
"Abdulahad Nuri’nin Divanında Tasavvuf", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 197-204

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İsmail Hakkı Göksoy
"Endonezya’da Tasavvufî Hareketler ve Bazı Özellikleri", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 11, ss. 75-115

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kenan Mermer
"Ahmet ÖKGE, Vahib-i Ümmi’den Niyazi-i Mısri’ye Kadar Türk Tasavvuf ‎Düşüncesinde Metaforik Anlatım, Ahenk Yayınları, Van 2005, ‎X+420s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 368-373

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"Osman Nuri KÜÇÜK, Fîhi Mâ Fîh Ekseninde Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin ‎Tasavvufî Görüşleri, Rûmî Yay., Konya 2006, 186 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 382-384

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ramazan Muslu
Mustafa Kemâleddin Bekrî ve Tasavvufî Görüşleri, Erkam Yayınları, İstanbul, 2005

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Bakü Devlet Üniversitesi İlimler Akademisi 'Muhammed Fuzûlî Adına El Yazmaları Kütüphanesi'nde Tasavvufa Dair Eserler", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 2001, sayı: 7, ss. 279-292

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Muhammed Zâhid el-Kevserî ve Tasavvuf", Uluslararası Muhammed Zâhid Kevserî Sempozyumu, 24-25 Kasım 2007, DÜzce

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Mesnevî'de Hayvan Hikayeleri: Örnek Bir Hikaye Bağlamında Av Hayvanları ve Tasavvufî Yorumları", Uluslararası Türk Kültüründe Av Sempozyumu, 15-16 Kasım 2006, İstanbul

Özet | Abstract

201 - 225 Arası (Toplam 997)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com