Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Tarikat" kelimesi için arama sonuçları

Hülya Küçük
The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle , Brill, Leİden-Boston, 2002, 408 s.

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Türk Modernleşmesi Sürecinde Tasavvuf Alanında Ortaya Çıkan Bazı Yöntem Tartışmaları", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum, 2006, cilt:5, sayı: 9, ss. 7-40

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cevdet Kılıç
"Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 41-63

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hamdi Kızıler
"Câhidî Ahmed Efendi’nin “Abdest, Namaz ve Hac” İbadetlerine Dair Bazı Bâtınî Yorumları", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 151-159

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Rüya Kılıç
"Osmanlı Devleti’nde Yönetim-Nakşbendi İlişkisine Farklı Bir Bakış: Hâlidî Sürgünleri", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 103-119

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hasan Kâmil Yılmaz
Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2002, 370 s.

Özet | Abstract

Himmet Konur
İbrahim Gülşenî: Hayatı, Eserleri, Tarikatı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2000, 272 s.

Özet | Abstract

Necdet Tosun
Bahâeddin Nakşbend: Hayatı, Görüşleri, Tarikatı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2002, 465 s.

Özet | Abstract

Ali Namlı
İsmail Hakkı Bursevî: Hayatı, Eserleri, Tarikat Anlayışı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2001, 384 s.

Özet | Abstract

Abdullah Damar
"Tasavvuf Terimlerinin Oluşumu", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 161-189

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Kara
Dervişin Hayatı Sufinin Kelamı: Hal Tercümeleri, Tarikatlar, Istılahlar, Dergah Yayınları, İstanbul, 2005, 668 s.

Özet | Abstract

Werner Kraus
"Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar", çeviren: Abdurrahman Memiş, Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 311-319

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Nadirhan Hasan
"Âlim Şeyh ve Lemehât Min Nefehâti’l-Kuds İsimli Eseri", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 229-242

Özet | Abstract

Selami Şimşek
"Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 205-220

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hasan Kâmil Yılmaz
Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1983, 320 s.

Özet | Abstract

Gilles Veinstein; Aleksandre Popovic
İslam Dünyasında Tarikatlar (Gelişmeleri ve Aktüel Durumları), çeviren: Osman Türer, Suf Yayınları, Ankara, 2004, 609 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 6. baskı, Dergah Yayınları, İstanbul, 2003, 311 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları: Tarikatlar, Tekkeler, Şeyhler, Dergah Yayınları, İstanbul, 2005, 615 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar , Sır Yayıncılık, İstanbul, 2005, 444 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler , Sır Yayıncılık, İstanbul, 2001, 508 s.

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 43-63

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Dzemal Cehajic
"Nakşibendî Tarikatının Bosna Hersek ve Genel Olarak Yugoslavya’daki Sosyo-Politik Durumları", Dinî Araştırmalar:Osmanlı Özel Sayısı, Ankara, 1999, cilt:2, sayı: 5, ss. 377-386

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Rifat Okudan
"Aydınoğlu Tekkesi Son Postnişîni Hafız Bekir Necmeddin Sıdkî Efenedi ", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 265-295

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Rifat Okudan
"Ebû Bekir Şiblî Hayatı, Orijini ve Tasavvuf Tarihindeki Yeri", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 211-234

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Necmettin Bardakçı
"Mevlânâ’nın Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları ", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 55-77

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

1 - 25 Arası (Toplam 233)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com