Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Sembol" kelimesi için arama sonuçları

Tahir Uluç
"İbn Arabî’de Mistik Sembolizm", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 151-190

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım, Ahenk Yayınları, Van, 2005, 420 s.

Özet | Abstract

Tahir Uluç
İbn Arabî'de Sembolizm, İnsan Yayınları, İstanbul, 2007, 328 s.

Özet | Abstract

Ethem Cebecioğlu
"Şatahât İbarelerinin Anlaşılmasına Doğru: Metodik Bir Deneme", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 7-27

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hülya Küçük
"Hakk’ın Sırrını Fâş Etmeyen Sûfîler: Sultân Veled Örneği", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 87-102

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Süleyman Uludağ
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü , Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2002, 392 s.

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
"Mevlânâ (ö.672/1273)'nın Şathiyye Türünde Yazdığı Bir Gazeli'nin Şerhi: Şerh-i Ebyât-ı Celâleddîn-i Rûmî", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 27-46

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ramazan Muslu
"Tarikat Gülleri ve Sembolik Anlamları", 1. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005, Isparta, ss. 131-136

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Osmanlı'da Tarikat Kıyafetlerinde Sembolizm", Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, 14-15 Nisan 2005, İstanbul

Özet | Abstract

Jo-Ann Gross
"Bir Şeyhin Çok Yönlü Rolleri ve Sezgileri: Siyasi ve Dini Otoritenin Sembolik İfadeleri", çeviren: M. Mustafa Çakmaklıoğlu, Tasavvuf, Ankara, 1999, sayı: 2, ss. 155-168

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hür Mahmut Yücer
"Bir İbn Arabî Müdafaası: Çerkeşîzâde Mehmed Tevfîk Efendi ve Levâyihu’l-kudsiyye fî ‎fedâili’ş- Şeyhi’l-Ekber adlı Eseri", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 331-351

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
"Tahir Uluç, İbn Arabi’de Sembolizm, İnsan Yayınları, İstanbul 2007, 327 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 551-552

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Osman Türer
"Erzurum’un Manevî Sembolü İbrahîm Hakkı Hazretleri", Yedi İklim, İstanbul, 1993, sayı: 41, ss. 67-69

Özet | Abstract

Mehmet Necmettin Bardakçı
"Türk Tasavvuf Kültüründe Gül Sembolü Üzerine Bazı Düşünceler", I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005 , Isparta, 2005, ss. 113-120

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Türk Tasavvuf Kültüründe Tarikat Kıyafetleri ve Sembolik Anlamları", EKEV Akademi Dergisi, Ankara, 2008, cilt:12, sayı: 36, ss. 43-66

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Es'ad Efendi (1847-1931) ve Dîvân'ında Sembolik Dil", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum, 2009, sayı: 39, ss. 201-218

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kadir Özköse
"Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin İbn Rüşd ile Görüşmesi", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 221-240

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İhsan Kara
"İbnü’l-Arabî’nin Tasavvuf Istılahlarına Etkisi ve Seyyid Mustafa Rasim Efendi’nin Istılâhât-I İnsân-ı Kâmil’i Örneği", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 583-600

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Zeynep Köse
Mevlana'nın Tasavvuf Felsefesinde Sembolizim (Devam Ediyor), Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü (İslam Felsefesi)

Özet | Abstract

Dilaver Gürer
"Mesnevî'nin Son Hikâyesi Işığında Aşkın Anlatılamazlığı ya da Mesnevî Neden Sonlandırılmamıştır?", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 25, ss. 133-143

Özet | Abstract

Nermin Öztürk
"Lamaist ve Sûfî Gelenek Üzerinden “Kutsal Yolculuğu” Yeniden Düşünmek", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 253-268

Özet | Abstract

Osman Nuri Karadayı
"Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı", ERZURUM İSPİRLİ KADIZÂDE MEHMET ÂRİF EFENDİ VE ÖMER EFENDİ SEMPOZYUMU, 2-4 Mayıs 2014, Erzurum, 2014, ss. 675-698

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ekrem Demirli
"NORMATİF GELENEĞE KARŞI SembolİK ANLATIM: İBNÜ'L-ARABÎ'DE HARF SembolİZMİ", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul, 2008, sayı: 17, ss. 223-236

Özet | Abstract

Osman Nuri Karadayı
"ALVARLI MUHAMMED LUTFİ EFENDİ’NİN ŞİİRLERİNDE BÂDE SembolİZMİ", Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (ALvarlı Efe) Sempozyumu, 25-27 Nisan 2013, Erzurum, 2013, ss. 683-697

Özet | Abstract

Halim Gül
MESNEVÎ'DE TASAVVUFÎ TEFSİR, 1. Baskı, İNSAN, 1STANBUL, 2014, 510 s.

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 32)
« Önceki12Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com