Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Sema" kelimesi için arama sonuçları

Ahmet Ögke
Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım, Ahenk Yayınları, Van, 2005, 420 s.

Özet | Abstract

Bayram Akdoğan
İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, 269 s.

Özet | Abstract

Sırajul Haq
"Dervişlerin Sema’ ve Raksı", çeviren: Hüseyin Akpınar, Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 373-393

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ferhat Koca
"Osmanlı Fakihlerinin Semâ, Raks ve Devrân Hakkındaki Tartışmaları", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 25-74

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Süleyman Uludağ
İslam Açısından Müzik ve Sema, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2005, 290 s.

Özet | Abstract

Muhammed ibn Münevver
Tevhidin Sırları , çeviren: Süleyman Uludağ, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2004, 396 s.

Özet | Abstract

Müfit Selim Saruhan
"İbn Kemmüne ve Nefs Hakkındaki Görüşleri", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 289-300

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kadir Özköse
"Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sİvas, 2007, cilt:XI, sayı: 2, ss. 161-196

Özet | Abstract

Hülya Küçük
Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi., 1. Baskı, Büyükşehir Belediyesi, Konya, 2005, 472 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Düşünce Dünyası", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 79-92

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Bayram Ali Çetinkaya
"‎“İkiz Ruhlar”ın Konuşma Dili: Semâ‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 93-115

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Arthur Gribetz
"Semâ' Tartışması (Sûfîler Fıkıhçılara Karşı)", çeviren: Hüseyin Akpınar, Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 399-416

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Yunus Ekin
"İhlas Kavramının Semantik Analizi", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 147-160

Özet | Abstract

A. Galip Gezgin
"Kur'an'da Huşû Kelimesinin Semantik Analizi", Tasavvuf, Ankara, 2000, sayı: 4, ss. 79-106

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Necdet Tosun
"Maulana Jalaluddin Rumi and Sema", Mevlana’nın 800. Doğum Yıldönümü Kutlamaları, 9 Ekim 2007 , Yenİ Delhİ

Özet | Abstract

Sema Özdemir
Tasavvuf kültüründe peygamberler, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2004, 88 s.

Özet | Abstract

Semih Ceyhan
"Semâ’ın Mahiyetine Dair Bir Karşılaştırma: Aziz Mahmûd Hüdayî ve İsmail Ankaravî", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 201-217

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Safi Arpaguş
"Hüccetü’s-semâ', (XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Mûsikî, Semâ’ ve Devran Hakkındaki Dînî Tartışmalar ve İsmâil Ankaravî’nin Semâ Müdâfaası) ", Marife, Konya, sayı: 3 Mevlânâ , ss. 387-425.

Özet | Abstract

Süleyman Uludağ
İslâm'da Musiki ve Semâ, Erciyes Üniversitesi, Kayserİ, 1970

Özet | Abstract

Sema Özdemir
Dâvûd Kayserî'de Varlık, Bilgi ve İnsan, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2011, 371 s.

Özet | Abstract

Mehmet Şirin Ayiş
Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2015, 336 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Ünver
Mevlevî Şâirler -Semahâne-i Edeb, İnsan Yayınları, İstanbul, 2010, 357 s.

Özet | Abstract

Veysel Akkaya
Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber , Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, 367 s.

Özet | Abstract

Reşat Öngören
"Osmanlılar Döneminde Semâ ve Devrân Tartışmaları", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 25, ss. 123-132

Özet | Abstract

Dilaver Gürer
"Osmanlılar'da Semâ, Devrân, Raks Tartışmaları ve İki Şeyhulislam Risalesi ", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 1-23

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 33)
« Önceki12Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com