Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Rumi" kelimesi için arama sonuçları

Eyüp Yaka
"Kur’ân Perspektifinden Mesnevî’de Mevlânâ’nın Kulluk Anlayışı", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 125-149

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ramazan Muslu
"The Shortest Way to God: Love (especially in Jalaladdin al-Rumi)", Symposium Gotteserlebnis und Gotteslehre: Christliche und Islamische Mystik im Orient, 18-19 Nisan 2008, GÖttİngen

Özet | Abstract

Erhan Yetik
"Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin Hayata Bakışı", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 55-62

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Düşüncesinde Kadın", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sİvas, 2007, cilt:XI, sayı: 1, ss. 51-67

Özet | Abstract

Ali Osman Koçkuzu
"Mevlâna Celâleddin Rûmi-i Belhi-i Konevi Üzerine Düşünceler", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 77-81

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cengiz Gündoğdu
"Mevlânâ'nın Mesnevî'sinde “Mânâ Dili”", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 221-231

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hülya Küçük
Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi., 1. Baskı, Büyükşehir Belediyesi, Konya, 2005, 472 s.

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
"Mevlânâ (ö.672/1273)'nın Şathiyye Türünde Yazdığı Bir Gazeli'nin Şerhi: Şerh-i Ebyât-ı Celâleddîn-i Rûmî", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 27-46

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Yüksel Göztepe
"Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin Akla Eleştirel Bakışı", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 417-438

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kadir Özköse
"Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Düşünce Dünyası", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 79-92

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Semih Ceyhan
"İsmail Rusûhî Ankaravî’nin Mesnevî Tahkîki: Mesnevî’deki Mânâya Metodolojik Bir Yaklaşım", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 117-142

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
"Gönül Sahibi Bir Dost : Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî", Diyanet Aylık Dergi / Mevlânâ Eki, Ankara, 2007, sayı: 204, ss. 3-8

Özet | Abstract

Ethem Cebecioğlu
"Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi (1207-1273)", Altınoluk, 2007, ss. 251

Özet | Abstract

William C. Chittick
"Rûmî ve Mevlevîlik", çeviren: Safi Arpaguş, Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 709-727

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hür Mahmut Yücer
19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2001, 860 s.

Özet | Abstract

Naim Şahin
"Mevlâna Celâleddîn Rûmî ve G. W. F. Hegel’de Bazı Metafizik Kavramların Karşılaştırılması", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 5, ss. 83-109

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"Osman Nuri KÜÇÜK, Fîhi Mâ Fîh Ekseninde Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin ‎Tasavvufî Görüşleri, Rûmî Yay., Konya 2006, 186 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 382-384

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Osman Nuri Küçük
"Franklin D. Lewis, Rumi Past and Present, East and West, Oneworld Publications, New York 2001, 686 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 332-336

Özet | Abstract

İhsan Soysaldı
"Osman Bedrüddin Erzurumî (ö. 1924)'nin Tasavvuf Felsefesi Üzerine Bir İnceleme", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 273-282

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Tekin
"Mevlâna Celâleddin Rûmî'nin Din Anlayışı", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 7, ss. 269-278

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kadir Özköse
"Mevlânâ’nın Hakikat Arayışında Şems Klavuzluğu", Marife, Konya, 2007, cilt:7, sayı: 3, ss. 225-244

Özet | Abstract

İsmail Güleç
"İbrahim Gamard ve ‘Rumi and Islam’ adlı eseri”, ", Keşkül Sufi Gelenek ve Hayat, İstanbul, 2005, sayı: 5, ss. 122–123.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Necdet Tosun
"Maulana Jalaluddin Rumi and Sema", Mevlana’nın 800. Doğum Yıldönümü Kutlamaları, 9 Ekim 2007 , Yenİ Delhİ

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Sûret ve Hakîkat Nezd-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî-yi Rûmî", Âyîne-i Mîrâs, Tahran, 1389, sayı: 38, ss. 38-45

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri", Orta Aziya Cene Kazakstan Halıktarı Ruhani Kündılıktarının Cahandanvı Men Örkenieti Attı Halıkaralık Gılımi-Praktikalık Konferensiyanın Materialdarı, 24-25 Nisan 2008, Çİmkent, 2007

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 70)
« Önceki123Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com