Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Riyazet" kelimesi için arama sonuçları

Kadir Özköse
"Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye”", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 79-106

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kadir Özköse
"Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı", Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sİvas, 2007, cilt:XI, sayı: 1, ss. 29-49

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sİvas, 2007, cilt:XI, sayı: 2, ss. 161-196

Özet | Abstract

Abdullah Abdürrezzậk İbrahim
Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar, çeviren: Kadir Özköse, Ensar Yayınları, Konya, 2008, 144 s.

Özet | Abstract

Ömer Faruk Altıparmak
"İhvân-ı Safâ ve Tasavvuf", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 81-102

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kerim Hakikî
Manevî İlerlemenin Merhaleleri-IV -Kalbin Övülen ve Beğenilen Sıfatlarla Süslenmesi-, İnsan Yayınları, İstanbul, 2010, 334 s.

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
Tasavvuf Yazıları, 2. Baskı, İlahiyat, Ankara, 2014, 564 s.

Özet | Abstract

Halim Gül
"Halveti-Şâbânî Şeyhi Mustafa Kemâleddîn Bekrî ve Hediyyetü’l-Ahbâb Adlı Eseri ", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, KarabÜk, 2013, cilt:2, sayı: 1, ss. 283-303

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Modern İnsanın Bir İhtiyacı Olarak Riyazet ve Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Riyazetle İlgili Görüşleri", Ekev Akademi, Erzurum, 2012, cilt:16, sayı: 50, ss. 47-56

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Büşra Arslan Meçin
Sühreverdî'nin Akl-ı Surh, Kıssatü'l-Ğurbeti'l-Ğarbiyye ve Âvâz-i Per-i Cibrîl isimli Sembolik Hikâyelerinin tahlîli / Analyzing the Suhrawardi's symbolic stories as Akl-i Surh, Âvâz-i Per-i Jibreel and Kissatü'l Ğurbeti'l Ğarbiyye, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, DİyarbakIr, 2014, 275 s.

Özet | Abstract

Hülya Küçük
""Physical Sustenance in Sufi Literature. A case-study of a treatise by ʿAbd Allah al-Būsnawī”, Lubb al-lubb fī bayān al-akl wa l-shurb”", Journal of Ibn Arabi Society, Oxford, 2015, cilt:58, sayı: 1, ss. 25

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
Mahmut Sami Efendi Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri, 1. Baskı, Ankara Kalem Neşriyat, Ankara, 2018, 280 s.

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 12)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com