Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Rical" kelimesi için arama sonuçları

Hazırlayan: Yusuf Turan Günaydın, İbrahim Halil Arslantürk
"Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hilyetü’r-Ricâl’inde Melâmiyyûn ve Muhaddesûn Zümreleri‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 227-296

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
"Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Har (Eşek)” Metaforu", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 19-41

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"Kıyâmet ve Alâmetlerinin Tasavvufî Tecrübe Açısından Yorumlanışı", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 123-142

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, 350 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Mağribli Müslümanlar Arasında Cömertliğin Pîri Olarak Tanınan Ebü’l-Abbâs es-Sebtî ve Tasavvuf Düşüncesi", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum, sayı: 30, ss. 141-160

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
Tasavvufta Velâyet Kavramı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1992, 101 s.

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
"Hacı Bektaş Paradigmasını Tanıma ve Tanımlama Problemi Üzerine", EKEV Akademi Dergisi, Ankara, sayı: 16, ss. 17-35

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Reşat Öngören
"Osmanlılar’da Devlet Ricâli-Meşâyih Münâsebetlerinin Boyutlarını Gösteren Yeni Bir Kaynak: Âlî’nin Şeyh Mehmed-i Dâğî İle Alâkalı Menâkıbı", İslâm Araştırmaları Dergisi/Turkish Journal of Islamic Studies, İstanbul, 1997, sayı: 1, ss. 107-113

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2001, 635 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
"Bir Tasavvuf Terimi Olarak Ricalu'l-Gayb: İbn Arabî'nin Görüşleri", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 5, ss. 161-201

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Recep Alpyağıl
"‎“Alıntılanabilirlik” ve “Şeyleri Yeniden Yaratma”: İbn Arabî Bilgeliğinden Derrida’ya Uzanan ‎Yol", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 283-296

Özet | Abstract

Abdurrezzak Tek
"Osmanlı Tasavvuf Tarihi Kaynağı Olarak Bursa Vefeyâtnâmelerinden Ricâl-i Zeyniyye", U.Ü. İlahiyat Fakültesi, Bursa, 2004, cilt:13, sayı: 2, ss. 215-230

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"A Brief History of Western Sufism", Asian Journal of Social Sciences, Leİden, 2008, cilt:36, sayı: 2, ss. 292-320

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
"Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Öküz” Metaforu", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 9-22

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
"Çorum’da Halvetîliğin Tarihî Süreci ve Yusuf Bahrî", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 103-136

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ömer Yılmaz
Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, İlahiyat Yayınları, Ankara, 2008, 296 s.

Özet | Abstract

Abdurrahim Alkış
Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008

Özet | Abstract

Osman Demir
"Ricalü'lgayb İnancı ve Toplum Hayatına Yansımaları", Kur'an ve Tefsir Araştırmaları-VI: İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-II, İstanbul, 2004, ss. 155-166

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
"Osmanlı’nın Son Döneminde Islahat ve Tarikatlar: Bektâşîlik ve Nakşbendîlik Örneği ", EKEV, Erzurum, 2009, sayı: 38, ss. 39-61

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Süleyman Uludağ
"Ferîd Kâm ve Vahdet-i Vücûd Adlı Eseri", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 25-35

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

M. Mustafa Çakmaklıoğlu
"Modern Dünyada Ezelî Hikmet Geleneğinin Yeniden Canlanışı: Batı’da İbnü’l-Arabî’ye Yönelik İlginin Tarihî Seyri", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 425-456

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Atlı
Tasavufta ricâlu’l-gayb, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2011

Özet | Abstract

Ya'kub b. Osman el-Çerhi
Risale-i Ebdaliyye (Ney-Name içinde), çeviren: Ahmet Cahid Haksever, 1. Baskı, Erkam Yayınları, İstanbul, 2009, 123-138 s.

Özet | Abstract

Erkan Övüç
"Mecmua-i Tekâyâların Serencamı ve Yeni Bir Liste Neşri", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 269-320

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"İslâm Medeniyetinin İnsan Tasavvuru ve Tasavvuf Üzerine", İslâmî Araştırmalar, Ankara, cilt:21, sayı: 1, ss. 40-51

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 36)
« Önceki12Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com