Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Psikoloji" kelimesi için arama sonuçları

Ahmet Ögke
Kur'an'da Nefs Kavramı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensittüsü, Konya, 1992, 120 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
Kur'an'da Nefs Kavramı, İnsan Yayınları, İstanbul, 1997, 125 s.

Özet | Abstract

Mustafa Koç
"Ölüm Psikolojisi", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 117-146

Özet | Abstract

Metin Yasa
"Ölümden Sonra Hayatın Psikolojik Değeri", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 5, ss. 75-82

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hür Mahmut Yücer
"Robert Frager, Heart, Self & Soul, [Kalp, Nefs ve Rûh, Sûfi Psikolojisinde ‎Gelişim, Denge ve Uyum, çev.: İbrahim Kapaklıkaya, Gelenek ‎Yayınları, İstanbul 2006, 230 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 379-382

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hüseyin Certel
"Ebî Tâlib el-Mekkî (ö. 388/996)'de Namazın Psikolojisi", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 137-146

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Kuşat
"Nefis Mertebelerine Psikolojik Bir Yaklaşım", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 119-128

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Koç
"Ölüm Psikolojisi II", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 337-362

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
"Lynn Wilcox, Sûfizm ve Psikoloji, çeviren Orhan Düz, İnsan Yayınları, İstanbul 2002, 262 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 451-454

Özet | Abstract

M. Mustafa Çakmaklıoğlu
"Sûfî Psikolojisi, yayına hazırlayan: Kemal Sayar, İnsan Yayınları, İstanbul 2000, 214 s.", Tasavvuf, Ankara, 2000, sayı: 4, ss. 257-259

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"A Brief History of Western Sufism", Asian Journal of Social Sciences, Leİden, 2008, cilt:36, sayı: 2, ss. 292-320

Özet | Abstract

Ramazan Ertürk
Sufi Psikolojisinin Epistemolojisi Çağdaş Bir Yaklaşım, Fecr Yayınevi, Ankara, 2004, 152 s.

Özet | Abstract

Kemal Sayar
Sufi Psikolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul, 2000, 214 s.

Özet | Abstract

Süleyman Derin
Love in Sufism, 1. Baskı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2008, 251 s.

Özet | Abstract

Süleyman Derin
"The self and the other in Ibn Arabi and Rumi", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 109-130

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hüseyin Kurt
"el-Bârikât’ta Zikir ve Duanın Psikolojik Boyutu", Harran Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, sayı: 20

Özet | Abstract

Hasan Kayıklık
Tasavvuf Psikolojisi, 2. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2011, 222 s.

Özet | Abstract

Cevad Nurbahş
Sûfi Öğretisinde İnsan ve İnsan Psikolojisi , çeviren: Nezahat Holsan, Kurtuba Kitap, İstanbul, 2010, 183 s.

Özet | Abstract

Esma Sayın
"Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği)", Değerler Eğitimi Sempozyumu "Sosyal ve Kuramsal Yönleriyle Değerler Eğitimi", EskİŞehİr, ss. 237

Özet | Abstract

Mehmet Atalay
Akıl ve Sezgi: Psikoloji ve Dinde Akıl- Sezgi İkiliği: İmam Rabbanî Örneği , İz Yayıncılık, İstanbul, 2009, 512 s.

Özet | Abstract

Ethem Cebecioğlu
"Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. ", hazırlayan: Vahit Göktaş, Toplum Bilimleri, Ankara, 2013, sayı: 7-14, ss. 467-469

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halim Gül
MESNEVÎ'DE TASAVVUFÎ TEFSİR, 1. Baskı, İNSAN, 1STANBUL, 2014, 510 s.

Özet | Abstract

Ali Tenik
" Sosyo-Psikolojik Açıdan Zikir ve Şanlıurfa Dergâh Camii Zikri", Tasavvuf Dergisi, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 97-116

Özet | Abstract

İbrahim Işıtan
Sûfî Psikolojisi Sülemî'ye Göre Benlik Dönüşümü, Divan, İstanbul, 2014

Özet | Abstract

Kemal Sayar
Sufi Psikolojisi, 10. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2015, 264 s.

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 25)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com