Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Nusus" kelimesi için arama sonuçları

M. Mustafa Çakmaklıoğlu
"M. Mustafa Çakmaklıoğlu, Hüsamettin Bitlisî'nin Kitabu'n-Nusus İsimli Eserinin Tahkik ve Tahlili, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Danışman, Mustafa Kara, Kayseri 1998, V+120+88 s.", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 5, ss. 353-366

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Murat Mustafa Duman
Osmanlı Mutasavvıflarından Kutbeddin Zade İzniki ve Şerhu’n-Nusus fi Tahkiki Tavri’l-Mahsus Adlı Eserinin Tahkiki (Devam Ediyor), Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Abdullah Kartal
"Türkçe İlk Fusûsu’l-Hikem Şerhi: Tecelliyatü Arâisi’n-Nusûs Fi Manassati Hikemi’l-Fusûs", UÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 1999, cilt:8, sayı: 8, ss. 305-315

Özet | Abstract

Mehmet Tabakoğlu
Nureddinzade ve Şerhu’n-Nusus adlı eserinin incelenmesi (Devam Ediyor), Ankara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Sadr al-Dîn Qūnawī’s al-Nusūs: considerations of al-Haqq and tahqîq", Journal of Ibn Arabî Society, Oxford, 2011, sayı: 49, ss. 107-116

Özet | Abstract

Derya Çakır Baş
"Abdullah Bosnevî’nin Tecelliyâtü arâisi’n-nusûs’unda Teşbih ve Tenzihe Dair Görüşleri", Tasavvuf, İstanbul, 2013, sayı: 31, ss. 33-56

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 6)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com