Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Nur" kelimesi için arama sonuçları

Hülya Küçük
The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle , Brill, Leİden-Boston, 2002, 408 s.

Özet | Abstract

Ömer Çelik
"Kur’an-ı Kerim’e Göre Meleklerin Bir Kısım Peygamberlere, Salih Kişilere Hususî ve Bütün Mü'minlere Umûmî Yardımları", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 63-87

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım, Ahenk Yayınları, Van, 2005, 420 s.

Özet | Abstract

Himmet KoNur
Sufi Ahlakı, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2007, 120 s.

Özet | Abstract

Himmet KoNur
İbrahim Gülşenî: Hayatı, Eserleri, Tarikatı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2000, 272 s.

Özet | Abstract

İbrahim Baz
Abdülahad Nurî-i Sivasî: Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2007, 511 s.

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 43-63

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Osman Nuri Küçük
"Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 461-471

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Rifat Okudan
"Aydınoğlu Tekkesi Son Postnişîni Hafız Bekir Necmeddin Sıdkî Efenedi ", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 265-295

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

ÖzNur Özdoğan
"Ruhsal Yaklaşım ve İnsan Türkiye’de Bir Uygulama Örneği", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 137-152

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hür Mahmut Yücer
"Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik, Şeyh Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004, 311+48 s.", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 330-332

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Nûreddin Abdurrahman Câmî (Molla Cami)
Evliya Menkıbeleri/Nefahatü'l-Üns, hazırlayan: Süleyman Uludağ, Mustafa Kara, çeviren: Lami Çelebi, Marifet Yayınları, İstanbul, 1998, 888 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Aziz Mahmud Hüdâyî’de Nûr-I Muhammedî Telâkkisi", Aziz Mahmud Hüdayi Konulu Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 22 Mayıs 2005, İstanbul, 2005

Özet | Abstract

Nuran Önder
"İsmail Hakkı Bursevî’nin Kitâb-ı Kebîr’i ve Bursevî’de Vâridât Kültürü", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 311-334

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Himmet KoNur
"Mesnevî’de Mürid-Mürşid İlişkisi", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 149-157

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hülya Küçük
Kurtuluş Savaşında Bektaşiler, Kitap yayınevi, İstanbul, 2003, 422 s.

Özet | Abstract

Osman Nuri Küçük
"Mevlânâ’nın Üslup, Tasavvufî Fikir ve Meşrep Kaynaklarından Senâ’î", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 455-472

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili, Elmalı Belediyesi Yayını, Ankara, 2007, 373 s.

Özet | Abstract

Nurettin Turgay
"İslâm’da Haset Kavramı", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 73-96

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Osman Nuri Küçük
"Mevlâna’nın Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu İddiaları - II", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 173-195

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hür Mahmut Yücer
"Osmanlı Şeyhülislâmlarından Kadızâde Mehmed Tâhir Efendi ve Tasavvufî Eseri:Risâletü’n-nûriye min tarîkati’l-aliyye", Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, BİŞkek, 2007, cilt:1, sayı: 4-5, ss. 75-89

Özet | Abstract

Nilüfer Çelik
"Abdulahad Nuri’nin Divanında Tasavvuf", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 197-204

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"Osman Nuri KÜÇÜK, Fîhi Mâ Fîh Ekseninde Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin ‎Tasavvufî Görüşleri, Rûmî Yay., Konya 2006, 186 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 382-384

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İbrahim Baz
"Michaela Mihriban Özelsel, Halvette 40 Gün, Psikolog Dervişenin Halvet Günlüğü ve Bilimsel Çözümlemesi, çeviren Petek BudaNur Ateş, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2002, 232 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 328-332

Özet | Abstract

Osman Nuri Küçük
"Franklin D. Lewis, Rumi Past and Present, East and West, Oneworld Publications, New York 2001, 686 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 332-336

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 156)
« Önceki1234567Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com