Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Nefis" kelimesi için arama sonuçları

Ramazan Muslu
"Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 43-63

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Zafer Erginli
İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği-, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2001

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Mevlevî Hanım Halife ve Şeyhler", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 69-78

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ramazan Muslu
"Sofyalı Bâlî Efendi'ye Göre Nefis Mertebeleri", Uluslararası Sofyalı Bali Efendi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2006, Sofya

Özet | Abstract

Ali Kuşat
"Nefis Mertebelerine Psikolojik Bir Yaklaşım", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 119-128

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Zafer Erginli
"İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 161-197

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Zafer Erginli
"Mevlânâ İrfânında İnsan Prototipi Olarak Hz. Âdem", Marife, Konya, 2007, cilt:7, sayı: 3

Özet | Abstract

Hasan Kâmil Yılmaz
Nefis Terbiyesinde Açlık ve Az Yemek, Erkam Yay., İstanbul, 1994, 120 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Ahmed Zerrûk, Hayatı ve Tasavvufî Düşüncesi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sİvas, 2008, cilt:12, sayı: 2, ss. 36

Özet | Abstract

Zafer Erginli
Tasavvuf Düşücesinde Muhâsibî, Karadeniz, Rİze, 2008, 319 s.

Özet | Abstract

Zafer Erginli
Hâris Muhâsibî ve Nefis Kavramı, Karadeniz, Rİze, 2008, 312 s.

Özet | Abstract

Bayram Ali Çetinkaya
"İhvân-ı Safâ Felsefesinin İbnü’l-Arabî Düşüncesindeki İzdüşümler", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 131-147

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Şirin Ayiş
Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2015, 336 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Osman Karataş
Kur’an’da Nefis muhasebesi , Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ElazIĞ, 2009, 139 s.

Özet | Abstract

Cevher Şülul
Nübüvvet Felsefesi -İbnü’n-Nefîs’in Felsefî Romanı: Fâzıl bin Nâtık-, İnsan Yayınları, İstanbul, 2010, 186 s.

Özet | Abstract

Osman Nuri Karadayı
Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi ", ULUSLARARASI ÂŞIK SÜMMANİ VE ÂŞIKLIK GELENEĞİ SEMPOZYUMU, 31 Mayıs- 2 Haziran 2012, ANKARA, 2012, ss. 339-354

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Şevki Çalışkan
Mesnevî’de Nefis kavramı, Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı, Sakarya, 2011, 146 s.

Özet | Abstract

el-Hakîm et-Tirmizî
Kulluğun Mertebeleri, çeviren: Ali Akay, İlk Harf Yayınevi, İstanbul, 2014, 152 s.

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
Visale Yolculuk, 1. Baskı, İlahiyat, Ankara, 2014, 204 s.

Özet | Abstract

Betül Saylan
"Kütahya Mevlevîhânesi Postnişîni Mustafa Sâkıb Dede (Ö. 1148 H./1735 M.) ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri", KTÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Trabzon, 2014, sayı: 2, ss. 165-180

Özet | Abstract

Betül Saylan
Mevlânâ âilesi ve Mevlevîlikte Çelebilik makâmı -Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân örneği, İstanbul, 2013, 426 s.

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Nefisle Yol Almak", Altinoluk, Istanbul , Hazi

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Şirin Ayiş
"Muhammed b. Hasan es-Semennûdî ve Âdabu’s-Seniyye Adlı Eseri", Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 8

Özet | Abstract

Mehmet Şirin Ayiş
"Semennûdî’de Nefis Mertebeleri", Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, sayı: 1

Özet | Abstract

Mehmet Şirin Ayiş
"Muhammed b. Hasan es-Semennûdî ve Tuhfetu’s-Salikîn Adlı Eseri", Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, cilt:3, sayı: 6

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 30)
« Önceki12Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com