Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Muhabbet" kelimesi için arama sonuçları

Ahmet Ögke
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, 350 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2001, 635 s.

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
"Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemşeddin Marmaravî'de Aşk ve Muhabbet ", Manisalı Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemşeddin Marmaravî Sempozyumu, 26 Nisan 2008 , Manİsa, 2008, ss. 10

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, İlahiyat Yayınları, Ankara, 2008, 296 s.

Özet | Abstract

Hatice Çubukçu
Ebû Talib el-Mekkî ve Ebû Hamid Muhammed el-Gazzalî’de Muhabbet anlayışı , Ondokuz Mayıs Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 2010

Özet | Abstract

Süleyman Derin
"Şamlı Bir Sûfî: Şeyh Arslan Dımaşkî ve Tevhîd Risâlesi", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 91-124

Özet | Abstract

Davud el-Kayserî
Aşk Şarabı: Kasîde-i Hamriyye Şerhi, çeviren: Turan Koç, Mehmet Çetinkaya, İnsan Yayınları, İstanbul, 2011, 84 s.

Özet | Abstract

Hatice Çubukçu
Sufilerde Muhabbet Yolu, İnsan Yayınları, İstanbul, 2011, 316 s.

Özet | Abstract

Seyyid Yahya Şirvanî
Şifaü'l Esrar, çeviren: Mehmet Rıhtım, Sufi Kitap, İstanbul, 2011, 408 s.

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Kadın Mutasavvıfların Hz. Fahr-i Kainat’a Muhabbet ve Övgüleri: Aişe Binti Yûsuf el-Bâuniyye ed-Dimeşkıyye'nin (v. 922/1516) el-Fethu'l-mübîn fî medhi'l-Emîn Adlı Eseri Örneği", Hz. Mevlana’da Peygamber (sav) Sevgisi, 15 Aralık 2016, Konya, 2016, ss. 28

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hülya Küçük
Tasavvuf ve Tıp. Selim Kalbin Fizyolojisi, 1. Baskı, Ensar neşriyat, İstanbul, 2016, 407 s.

Özet | Abstract

Betül Gürer
"Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmet’i Ekseninde Tasavvufi Düşüncede İlahi Aşk", Bilig, 2017, sayı: 80, ss. 17-41

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"URFA’DA HER GÜN YÂD EDİLEN BİR KÂDİRÎ ŞEYHİ: DEDE OSMAN AVNÎ ", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ŞanlIurfa, 2018, sayı: 40, ss. 31-49

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 13)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com