Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Metafizik" kelimesi için arama sonuçları

Ahmet Ögke
Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım, Ahenk Yayınları, Van, 2005, 420 s.

Özet | Abstract

Ethem Cebecioğlu
"Şatahât İbarelerinin Anlaşılmasına Doğru: Metodik Bir Deneme", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 7-27

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
"Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Har (Eşek)” Metaforu", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 19-41

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdurrahman Kasapoğlu
"Kur’ân’da Ümit-İman İlişkisi", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 155-176

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Müfit Selim Saruhan
"İbn Kemmüne ve Nefs Hakkındaki Görüşleri", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 289-300

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cengiz Gündoğdu
"İslâm'da Çevre Bilincinin Metafizik Temeli", Burhan, İstanbul, sayı: 26, ss. 24-26

Özet | Abstract

Ethem Cebecioğlu
"Bayramın Metafizik Yorumu", Altınoluk, 1995, ss. 20

Özet | Abstract

Naim Şahin
"Mevlâna Celâleddîn Rûmî ve G. W. F. Hegel’de Bazı Metafizik Kavramların Karşılaştırılması", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 5, ss. 83-109

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Osman Nuri Küçük
Fîhî Mâ Fîh Ekseninde Mevlânâ’nın Tasavvufî Görüşleri, Rûmî Yayınları, Konya 2006. , 1. Baskı, Rumi, Konya, 2006, 186 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
"İbnü’l-Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem’inde Ayna Metaforu", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 75-89

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Bayram Ali Çetinkaya
"İhvân-ı Safâ Felsefesinin İbnü’l-Arabî Düşüncesindeki İzdüşümler", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 131-147

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdullah Kartal
"“Metafizik Dönemden Geriye Bakmak” İbnü’l-Arabî’nin İlk Sufilerin Bazı Görüşleri Hakkındaki Eleştirileri", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 357-372

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Veysel Akkaya
Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber , Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, 367 s.

Özet | Abstract

Cevher Şülul
Nübüvvet Felsefesi -İbnü’n-Nefîs’in Felsefî Romanı: Fâzıl bin Nâtık-, İnsan Yayınları, İstanbul, 2010, 186 s.

Özet | Abstract

Svitlana Nesterova
Mevlânâ’nın “Mesnevî” İsimli Eserinde Metaforik Anlatımın Metafizik Boyutu , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2011, 281 s.

Özet | Abstract

M. Mustafa Çakmaklıoğlu
"İbnü’l-Arabî’ye Göre İlâhî İsimlerin Âlemde Tecellîsi: Allah-Âlem Münasebeti Etrafında Ortaya Çıkan Bazı Problemler", Tasavvuf, İstanbul, 2013, sayı: 31, ss. 1-32

Özet | Abstract

Betül Gürer
"Nazarî Tasavvuf Geleneğinin El Kitabı: Muhtevası ve Tesirleri Bağlamında Sadreddin Konevî’nin Miftâḥu’l-ġayb’ı", Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Cumhuriyet Theology Journal, 2017, cilt:21, sayı: 1, ss. 393-423

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

1 - 25 Arası (Toplam 17)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com